måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Mycket personal i omlopp på S:t Görans sjukhus

Publicerad: 13 december 2018, 07:34

På Capio S:t Görans sjukhus är målet att omsättningen bland sjuksköterskor ska ligga på 15 procent om året, men i dag är sjukhuset långt därifrån. Och trenden pekar åt fel håll.

Ämnen i artikeln:

Capio S:t Görans sjukhusKarolinska universitetssjukhusetRegion Stockholm

Statistiken visar att omsättningen bland sjuksköterskor ökat från 25 till 29 procent på fyra år och närmar sig 30. När det gäller undersköterskor har omsättningen ökat fem procentenheter på ett år, från 16 till 21 procent, berättar Kevin Thompson, facklig företrädare för Kommunal och styrelseledamot för Capio S:t Görans sjukhus.

– I en sjuksköterskegrupp är kanske en normal omsättning någonstans mellan 10 och 12 procent. För undersköterskor ligger det någonstans på 8 till 9 procent, om man tittar historiskt sett, säger han.

Enligt sjukhusets informatör Anders Persson har ökningen flera förklaringar. Delvis beror den på en utökning av personalstyrkan, men också på att medarbetare byter avdelning inom sjukhuset eller helt enkelt lämnar verksamheten. I vilket fall som helst tycker Kevin Thompson att den stora rörligheten är problematisk.

– Det blir en ökad belastning för de som jobbar kvar och som måste jobba med ny personal, som måste skolas in.

Sjukhuset har under året fått ge plats till fler patienter än förra året till följd av att Nya Karolinska, NKS, avlöst Karolinska i Solna, med det nya uppdraget att bara ta emot de allra sjukaste patienterna. Samtidigt hänvisas “lätta patienter” numera till en annan del av vårdkedjan, länets nya närakuter och primärvården, vilket betyder att personalen på Capio S:t Göran får ägna sig åt mer krävande patientfall.

– De andra akutsjukhusen i länet har fått en tyngre mix men totalt sett under en tvåårsperiod färre patienter. Vi har både fått tyngre patienter och dessutom fler patienter, säger Kevin Thompson.

Enligt Stockholms läns landsting har just akutmottagningarna vid länets sjukhus under perioden januari till oktober i år 60 000 färre besök jämfört med föregående år, en minskning med tolv procent. Men på S:t Göran är utvecklingen en annan. 2018 har antalet besök ökat med sju procent jämfört med 2017. Under samma tidsperiod har personalomsättningen på akutmottagningen ökat, från att ligga på 32 procent till nästan 44 procent för september i år och tolv månader bakåt i tiden.

Men det går inte att sätta ett likhetstecken mellan den ökade omsättningen och neddragningen på NKS, som först börjat kännas av det senaste året.

– Det har funnits en klar trend i fem år nu, säger Kevin Thompson lakoniskt.

Capio S:t Görans har under året initierat ett arbete under namnet ”behållaprojektet” med förhoppningen att halvera personalomsättningen för sjuksköterskor som ett av flera långsiktiga mål. Sjukhusets poängmodell, som ger sjuksköterskor och undersköterskor inflytande över sin ersättning och sina arbetstider, ses över. Därtill har avgångssamtal hållits med de som slutat för att ta reda på var skon klämmer.

– De uppger att att det är för tungt, en del tycker att det sliter med tre skift och vissa är missnöjda med lönen eller ledarskapet. Det finns också ett missnöje bland yngre sjuksköterskor om att tvingas tjänstgöra varannan helg, säger Kevin Thompson.

ADAM WENELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev