tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

Professionen risar e-journaler

Publicerad: 11 oktober 2017, 12:15

Foto: Thinkstock

Mindre uppriktiga journaler, större upplevd risk för hot och våld och liten effekt på patientsäkerheten. Det anser skånsk vårdpersonal att e-journalen för med sig, enligt en ny studie.

Ämnen i artikeln:

Region SkåneDigital vård

JK


För tre år sedan införde Region Skåne möjligheten för patienter att själva läsa sin journal, så kallad e-journal. Med pengar från Afa, försäkringar, har forskare vid Lunds universitet nu utvärderat hur införandet påverkat arbetsmiljön i regionen. Samtliga vårdanställda har mellan ett och halvt till två år efter införandet fått svara på enkäter, enligt en förlaga från Harvard.

Svarsfrekvensen för vuxenpsykiatrin var 28 procent, eller motsvarande 699 av 2 521 anställda. Inom den somatiska vården svarade 20 procent, eller 2 376 av 11 839 anställda.

Av dem som svarat är det många som uppger att de blivit mindre uppriktiga i sitt journalförande sedan införandet. Var femte läkare (22 procent) inom den somatiska vården och nästan två av fem läkare inom psykiatrin (38 procent) svarade exempelvis ja på det påståendet. Införandet verkar dock ha påverkat sjuksköterskorna i mindre grad då endast var tionde sjuksköterska inom den somatiska vården (10 procent) höll med i påståendet, motsvarande andel inom psykiatrin var 18 procent.

Journaltexterna blir numer så korta att jag ofta själv inte förstår vad jag skrivit vilket nog inte är så bra ur patientsäkerhets- perspektiv – Läkare inom den somatiska vården

”Av och till kan det vara av värde att beskriva patientens reaktioner. Detta vågar vi ej längre göra. Risk för att patienten upplever sig bedömd. Förklarande kräver så mycket tid, som ej finns...”, skriver en läkare inom den somatiska vården.

”Känns som att man måste försvara sig inför patienten ifall denne läser. Upplevs som udda och obehagligt”, skriver en läkare inom den psykiatriska vården.

Flera anställda upplever också att införandet av e-journal har påverkat risken för att bli utsatt för hot och våld. Enligt studien höll 42 procent av läkarna inom den psykiatriska vården med om det påståendet. Att jämföra med läkare inom den somatiska vården, 23 procent, sjuksköterskor inom vuxenpsykiatrin, 23 procent, och sjuksköterskor inom den somatiska vården, 13 procent.

Endast sju procent av läkarna inom den somatiska vården svarar ja på frågan om patientsäkerheten har förbättrats sedan införandet av e-journal. Att jämföra med läkare inom vuxenpsykiatrin, 21 procent, sjuksköterskor inom den somatiska vården, 13 procent, och sjuksköterskor inom vuxenpsykiatrin, 26 procent.

”Journaltexterna blir numer så korta att jag ofta själv inte förstår vad jag skrivit vilket nog inte är så bra ur patientsäkerhetsperspektiv”, skriver en läkare inom den somatiska vården.

”Har gjort att journalföringen "snyggas till" för att hålla ryggen fri och att viktig information därför kan komma att utelämnas. Detta är en försämring för patientsäkerheten och ett otrygghetsmoment för personalen”, skriver en annan läkare inom den somatiska vården.

På frågan om e-journalen generellt är en bra idé svarade endast 16 procent av läkarna inom den somatiska vården ja. Att jämföra med läkare inom den vuxenpsykiatriska vården, 23 procent, sjuksköterskor inom vuxenpsykiatrin, 40 procent, och sjuksköterskor inom den somatiska vården, 46 procent.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev