Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag24.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Prehospital vård

Ännu får inte alla träffa en läkare inom sju dagar

Publicerad: 1 Juni 2004, 12:49

Var tionde patient som söker läkare på vårdcentralerna blir hänvisad, exempelvis till akutmottagning på sjukhus, för att det saknas läkartider. Och nära var femte patient i primärvården träffar inte en läkare inom de sju dagar som vårdgarantin utlovar.


Landstingsförbundet presenterar idag för femte gången en mätning av väntetiderna till primärvårdens läkare. Under en dag, den 24 mars i år, bokförde landets vårdcentraler och privata allmänläkarmottagningar med landstingsavtal exakt vad som gällde för patienter som sökte just denna dag.  Och nära var tionde patient, eller 8,5 procent, blev hänvisad bort från vårdcentralen eller mottagningen.  - Det är en hög siffra, eftersom det endast är hänvisningar på grund av tidsbrist hos allmänläkarna vi frågat efter, säger Birgitta Edström, statistiker på Landstingsförbundet och den som sammanställt rapporten.  Nära fyra av tio hänvisades till annan enhet inom sjukvården. Då ansågs framför allt jourmottagningar inom primärvården som lämpliga. Runt var tionde blev ombedd att vända sig till annan vårdcentral och ungefär lika många till "specialist på sjukhus", exempelvis till akutmottagningen.  Men allra vanligast var att de hänvisade patienterna fick besked av slaget "avvakta och återkom vid behov". Det gällde nära sex av tio.  - Det är ju svårt att tolka vad som döljer sig bakom de svaren. Det kan ju vara så att patienten inte behövde träffa en läkare, utan snarare en sjuksköterska. Och då är det egentligen bra att de inte fick en läkartid vid detta tillfälle, säger Birgitta Edström.  Nära var femte patient hade väntat längre än en vecka på att träffa en allmänläkare. Detta trots att det redan 1996 beslutades att en vårdgaranti ska gälla för primärvården, där det ska dröja högst sju dagar innan en patient får träffa en läkare.  Kan vara patientens egen vilja  Av undersökningen framgår inte varför en del patienter väntat i över en månad på sitt läkarbesök. Men enligt Birgitta Edström uppger många vårdcentraler och allmänläkarmottagningar att det ibland kan vara patienternas egen vilja.  - Det kan till exempel vara någon som har ont i ryggen och som tycker att det passar bra att träffa en läkare en eftermiddag som ligger två veckor bort. Besöksgarantin betyder ju inte att alla patienter ska ha träffat en läkare inom sju dagar, utan endast att ingen ska vänta längre mot sin vilja, säger Birgitta Edström.  Eftersom frågan inte ingår i enkäten, går det inte att utläsa hur stor del av patienterna som egentligen velat träffa en läkare tidigare.  - Vi har talat om att ta med den frågan i kommande mätningar, säger Birgitta Edström.  När det gäller endast akuta besök är siffrorna mycket högre. Då får hela 94 procent träffa en allmänläkare samma dag som de kontaktar vårdcentralen. Ytterligare 5 procent får vänta en till två dagar.  - Kvar blir 1 procent, och det kan röra sig om rena felregistreringar, säger Birgitta Edström.  Totalt ingick 28 936 patientbesök gjorda vid 889 vårdcentraler och privata allmänläkarmottagningar imätningen. Därmed har 85 procent av enheterna inom primärvården svarat. Resultatet av denna mätning stämmer väl överens med de tidigare.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev