söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Prehospital vård

Brist på organdonatorer kostar liv

Publicerad: 8 oktober 2018, 09:50

Foto: Thinkstock

Det behövs fler organdonatorer i Sverige. Trots en ökning av antalet donerade organ dog 40 människor i väntan på transplantation förra året.

Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenTransplantation

– Behovet är fortfarande stort för tillgången motsvarar inte behovet, säger Agneta Holmström på Socialstyrelsen.

Antalet organdonationer ökade något i Sverige 2017, enligt en rapport från Socialstyrelsen. 188 personer blev donatorer och totalt transplanterades 818 organ. Men i början av 2018 behövdes fortfarande drygt 800 organ, ett behov som legat konstant de senaste åren.

Klart störst är behovet av njurar, nära 700 personer väntar på en njure enligt den ideella organisationen Njurförbundet. Men på väntelistan finns även patienter med behov av exempelvis en ny lever eller hjärtklaffar, och väntan för dem kan bli lång.

En tidigare undersökning har visat att omkring 70 procent av Sveriges befolkning kan tänka sig donera sina organ och vävnader efter döden.

– Donationsviljan är väldigt hög. Jag tror att man litar på sjukvården och vill kunna hjälpa andra, säger Agneta Holmström, enhetschef på Nationellt donationscentrum.

Trots detta har bara två av tio anmält sin donationsvilja till Socialstyrelsens donationsregister. Den 1 juni 2018 fanns nästan 1,6 miljoner svenskar registrerade i donationsregistret. Av dessa var 74 procent positiva till donation och 26 procent var negativa.

Om fler gjorde sin vilja känd skulle det kunna bidra till en ökad donationsfrekvens menar Agneta Holmström.

– Det underlättar för vården och det underlättar för de närstående, för att stå där i en sådan situation utan att veta den närståendes vilja är oerhört svårt.

För att sprida informationen och få fler att anmäla sin donationsvilja anordnas den så kallade donationsveckan nu för nionde året i rad. Agneta Holmström tror att en anledning till att relativt få registrerar sig är att det helt enkelt inte blir av.

– Jag tror många säkert har tagit ställning, men man har inte anmält sig eller talat med sina anhöriga.

Socialstyrelsen kommer den 8-14 oktober, tillsammans med sjukvården och patientföreningar, att sprida budskapet att alla kan ta ställning till vävnads- och organdonation oavsett ålder och medicinska åkommor.

Tre sätt att göra sin donationsvilja känd

■ Informera dina närmaste om hur du ställer dig till att donera dina organ och vävnader.
■ Anmäl dig till Donationsregistret på webbplatsen livsviktigt.se.
■ Hämta ett donationskort på apoteket eller närmaste vårdcentral eller skriv ut ett eget donationskort som du kan förvara i plånboken, på kylskåpet eller någon annan väl synlig plats. Information finns på livsviktigt.se.

Nationellt donationscentrum inrättades på Socialstyrelsen den 1 juni på uppdrag av regeringen och ska verka för att underlätta för att fler ska kunna göra sin donationsvilja känd.

Källa: Nationellt donationscentrum

JON LINDHE/TT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev