Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Prehospital vård

Få söker nya specialistbevisen

Publicerad: 29 augusti 2007, 10:24

Socialstyrelsen hade väntat sig uppemot 200 ansökningar. Men hittills är det bara knappt 50 läkare som sökt specialistbevis i någon av de tre nya specialiteterna.


- Vi räknade med att ha ett par hundra ansökningar vid det här laget. Det har varit ett förvånansvärt litet intresse, säger Anna Sundberg, samordnare för ST-rådet vid Socialstyrelsen.

Det var i juli 2006 som den nya specialitetsindelningen trädde i kraft. Därmed föddes också tre helt nya specialiteter: akutsjukvård, barnonkologi och kärl­kirurgi. I väntan på att de slutgiltiga målbeskrivningarna blir klara har Socialstyrelsen beslutat att läkare som upp­fyller vissa krav, se faktaruta, ska kunna få specialistbevis.

Ingen skillnad i lönekuvertet
Tanken har varit att rutinerade läkare som arbetat inom något av de tre områdena och kan anses ha den kompetens som krävs ska få sina specialistbevis redan innan målbeskrivningarna blir klara våren 2008.

Men intresset för att bli specialist har alltså varit svagt. Lars Hjorth, en av landets första specialister i barnonkologi och verksam vid Universitets­sjuk­huset i Lund, är inte förvånad.

– Det kostar 2 000 kronor att ansöka om en ny specialitet, som sen inte gör någon skillnad i lönekuvertet. Jag tycker nog att det kunde synts lite på lönen. Om man är ung och har familj så har man kanske viktigare saker att lägga pengarna på, säger han.

Anna Sundberg tror att den viktigaste förklaringen till att så få ansökt om specialistbevis är att informationen inte nått ut i vårdverkligheten, trots att Social­styrelsen använt en mängd informationskanaler.

Kan bli brist på handledare
Lars Hjorth har arbetat som barnonkolog i nära 15 år och är nöjd med att han nu tillhör en egen specialitet, även om han anser att hematologi också borde ingå.

– Det känns väldigt bra att barnonkologi blivit en egen specialitet, fast det blir mest en formalitet för oss som arbetat länge inom området. Men det är bra att utbildningen till specialist blir mer formaliserad för dem som kommer efter oss, säger Lars Hjorth.

Det allvarligaste problemet med att så få sökt specialist­bevis inom de tre nya specialiteterna är, enligt Anna Sundberg på Socialstyrelsen, att det kan bli brist på handledare för ST-läkarna. För att vara handledare krävs nämligen att man har ett specialistbevis.

Enligt Socialstyrelsen har det hittills kommit in strax under 50 ansökningar om specialistbevis. Hittills har myndigheten hunnit bevilja ungefär hälften. Störst är intresset inom akutsjukvård, följt av barn­onkologi och till sist kärlkirurgi med endast ett fåtal ansökningar.

Minst tre års heltidsarbete krävs

Socialstyrelsen har ställt upp till­fälliga krav för de nya läkar­specialiteterna:

Akutsjukvård
» Specialist inom vilket område som helst utom radiologiska och kliniska laboratoriespecialiteter, socialmedicin, klinisk näringslära eller nukleärmedicin.
» Minst tre års heltidsarbete inom akutsjukvård.
» Kunskaper motsvarande följande kurser: AHLR (avancerad hjärt-lungräddning), ATLS (advanced trauma life support), MEDICALS (medical advanced life support), PHTLS (prehospital trauma life support), APLS (advanced pediatric life support) samt katastrof­bered­skap.

Barnonkologi
» Specialist i barn- och ungdomsmedicin.
» Minst tre års heltidsarbete som barnonkolog.

Kärlkirurgi
» Specialist i kirurgi.
» Minst tre års heltidsarbete som kärlkirurg.
» Minst två externa utbildningar per år.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev