Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Prehospital vård

Mekanisk bröstkompression ökade inte överlevnad

Publicerad: 16 november 2014, 15:30

Nu kommer ytterligare en studie som pekar på att mekaniska bröstkompressioner med den svenskutvecklade apparaten Lucas inte förbättrar överlevanden vid hjärtstopp, jämfört med när sjukvårdspersonal ger bröstkompressioner.


I studien jämfördes nästan 4 500 brittiska patienter som drabbats av hjärtstillestånd utanför sjukhus och som lottats till behandling med endera metoden när sjukvårdspersonal kom på plats. Överlevnaden efter 30 dagar skiljde sig inte signifikant mellan de båda grupperna.

6 procent var då fortfarande i livet bland dem som fått mekaniska kompressioner, jämfört med 7 procent i kontrollgruppen.

Räknat på överlevnad med god neurologisk funktion var Lucas sämre än manuella kompressioner. Siffrorna var här 5 respektive 6 procent, en skillnad som var säkerställd.

Forskarna spekulerar i att skillnaden bland annat skulle kunna bero på uppehållet i de livräddande åtgärderna när apparaten ska spännas fast kring patienten.

De anser att resultaten tillsammans med annan forskning på området inte stödjer att Lucas används som rutinåtgärd vid hjärtstopp. Nyttan att använda behandlingen under pågående ambulanstransport ska vägas mot kostnaderna att införa tekniken, anser de.

Men Sten Rubertsson, som är professor i vid Uppsala universitet, tycker att resultaten i studien ska tolkas mycket försiktigt.

– Det var bara 60 procent av dem som lottades till Lucas som verkligen fick behandlingen. Det antyder för mig en otillräcklig träning hos ambulanspersonalen att använda mekaniska bröstkompressioner. Vidare saknas tidsangivelser när olika åtgärder sattes in, vilket gör att vi inte vet om bröstkompressioner och defibrillering sattes in för sent, säger han till Dagens Medicin.

Sten Rubertsson ledde tidigare en stor studie av Lucas i Sverige, se länk här intill. Även den visade ingen överlevnadsfördel bland de patienter som behandlats med mekaniska bröstkompressioner.

Den brittiska studien presenteras i dag söndag på Resuscitation Science Symposium som inleder AHA-kongressen. Resultaten publiceras också samtidigt i tidskriften Lancet.

Lucas började användas under de första åren av 2000-talet inom ambulanssjukvården i vissa delar av Sverige. Tanken var att standardisera kvaliteten på hjärt-lungräddningen och att minimera avbrotten. Genom att frigöra händerna kan livräddarna fokusera på andra uppgifter var tanken.

Läs abstract till studien:

 Gavin Perkins med flera. Mechanical versus manual chest compression for out-of-hospital cardiac arrest (PARAMEDIC): a pragmatic, cluster randomised controlled trial. Lancet, publicerad online den 16 november

Relaterat material

Mekaniska kompressioner lika bra som manuella

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev