onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Prehospital vård

Varannan kvinnlig läkarstudent anser sig negativt särbehandlad

Publicerad: 12 september 2017, 12:18

Foto: Thinkstock

En ny undersökning från Läkarförbundet Student visar på en kraftig ökning av studenter som anser sig ha blivit negativt särbehandlade på grund av sitt kön.

Ämnen i artikeln:

Läkarförbundet

JK


– Det är naturligtvis helt oacceptabelt, säger Alexander Tejera, ordförande för Läkarförbundet Student, i ett pressmeddelande.

Läkarförbundet Students nya handledarundersökning visar att den negativa särbehandlingen ökat kraftigt jämfört med tidigare undersökningar 2012 och 2014. Särbehandling ska bland annat visa sig genom att manliga studenter i större utsträckning får företräde vid praktiska moment. En del kvinnliga studenter uppger också att de fått nedlåtande kommentarer från sina handledare.

Hälften av de kvinnliga studenterna som besvarat enkäten uppger att de blivit negativt särbehandlade på grund av sitt kön under den kliniska delen av utbildningen. Motsvarande andel för de manliga studenter som svarat är 18 procent. De manliga studenterna uppger att det främst yttrat sig genom att de uteslutits från gynekologiska och obstetriska undersökningar samt förlossningar.

– Alla har rätt till en arbetsplats fri från diskriminering. Det gäller förstås även studenter. Universitet och landsting behöver därför ta krafttag för att vända utvecklingen säger Alexander Tejera.

Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbunds utbildnings- och forskningsdelegation, är inne på samma linje och svarar så här på frågan om vad som kan göras för vända den negativa trenden.

– Ytterst är det chefen och ledarens ansvar att sätta reglerna för arbetsplatsen och visa vilka normer som är ok och vilka som inte är det, säger hon till Dagens Medicin.

Sofia Rydgren Stale tycker att det är alarmerande resultat för negativ särbehandling, och hon lyfter fram att Läkarförbundet har ett pågående arbete med att stötta chefer som även innehåller frågorna diskriminering och likarätt.

Läkarförbundet Student har länge påtalat behovet av mer och bättre ledarskapsutbildning. Merparten av dem som har besvarat enkäten anser också att den nuvarande mängden ledarskapasutbildning är för liten.

– Det är en problembild vi har sett det tidigare. Vi gör regelbundet grundutbildningsenkäter som visar att ledarskapsutbildningen är eftersatt, säger Sofia Rydgren Stale.

Läkarförbundet jobbar också för tydligare skrivningar om ledarskapsutbildning i målbeskrivningen för den nya läkarutbildningen.

– Där har man möjligheten att ställa om utbildningen för att klara av dagens och framtidens sjukvård på ett bättre sätt än vad dagens målbeskrivning möjliggör.

Målgruppen för Läkarförbundet Students handledarundersökning var de studenter som hösten 2016 läste termin nio på läkarutbildningarna i Sverige.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev