Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Prehospital vård

Vill se statliga pengar till dem som prövar Protos

Publicerad: 7 september 2004, 08:57

Ge statliga miljoner från den nationella handlingsplanen till de landsting som vill pröva familjeläkarsystemet Protos. Det föreslår Distriktsläkarföreningen och Svensk förening för allmänmedicin, SFAM.


Distriktsläkarföreningen och SFAM hakar därmed på den öppning för Protos som socialminister Lars Engqvist (s) aviserade vid Distriktsläkarföreningens årsmöte i april, se Dagens Medicin nr 18/04.  Då sade Lars Engqvist att han gärna skulle vilja att något landsting prövar ett familjeläkarsystem som liknar Protos.  Protos innebär att en allmänläkare enligt lag ska ha rätt att etablera sig och få en nationellt fastställd ersättning om patientunderlaget är tillräckligt stort.  Förslaget har tagits fram av Distriktsläkarföreningen, SFAM, Sveriges yngre läkares förening, Sylf, och Svenska privatläkarföreningen. Det stöds även av Läkarförbundet.

Pengar krävs för uppstart   2004 är sista året för den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården, vilken bland annat syftat till att få fler allmänläkare till primärvården.   I år betalar staten ut 4 miljarder kronor till landstingen och kommunerna, inom ramen för handlingsplanen. Regeringen har förklarat att lika mycket pengar ska betalas ut under 2005 och 2006.   I samband med detta vill dock regeringen skriva nya avtal med Landstingsförbundet och Kommun- förbundet om skärpta skrivningar. Enligt Socialstyrelsens utvärdering från i somras har landstingen och kommunerna inte levt upp till målen i den nationella handlingsplanen om exempelvis antalet allmänläkare.  Distriktsläkarföreningen och SFAM ser Protos som det bästa sättet att öka primärvårdens attraktionskraft och att locka fler allmänläkare. SFAM föreslår därför att staten inom ramen för miljardsatsningen i den nationella handlingsplanen avsätter pengar till det eller de landsting som vill pröva Protos.  - I uppstarten av Protos krävs en initial investering, i och med att systemet kräver fler allmänläkare än i dag. Därför måste pengar föras över till de landsting som vill pröva Protos, säger Benny Ståhlberg, ordförande för Distriktsläkarföreningen.  Han hävdar att Protos i längden lönar sig, exempelvis genom att äldre får hembesök av sin egen   familjeläkare i stället för att tvingas åka in akut till sjukhuset.  Signal om att något händer  Johan Berglund i SFAM hävdar att en försöksverksamhet med Protos nu är nödvändig.  - I 20 år har politikerna talat om satsningar på primärvården. Nu krävs det en signal om att något verkligen händer, för att vi ska kunna locka allmänläkare till primärvården, säger han.  Lobbykampanjen för Protos går vidare. Distriktsläkarföreningen har träffat alla politiska partier i socialutskottet och uppvaktat Landstingsförbundets högsta ledning, Ansvarskommittén och några landsting. Närmast siktar DLF på att boka in ett möte med tillträdande vård- och äldreomsorgsministern Ylva Johansson (s).  Inget landsting har ännu nappat på förslaget. Jonas Andersson (fp), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen, välkomnar dock tankarna.  - Jag är öppen för att diskutera Protos, som har både bra och mindre bra sidor, säger han.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev