Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Åldersgräns för könskorrigering ska analyseras igen

Publicerad: 20 september 2019, 05:45

Lagen om kirurgiska ingrepp är omodern, anser regeringen.

Foto: Norstedts Juridik

Socialstyrelsen ska analysera om åldersgränsen för kirurgiska ingrepp vid könsdysfori ska sänkas till 15 år i vissa fall. Ett lagförslag som redan kritiserats av lagrådet.


Förslaget om att sänka åldersgränsen för att få göra kirurgiska ingrepp i könsorganen om det finns synnerliga skäl lades fram redan förra året. Men kritiken från lagrådet var hård. Remisstiden hade varit för kort, underlaget för dåligt och för få berörda hade fått möjlighet att svara. Lagrådet ansåg att regeringen brutit mot grundlagens beredningskrav.

Lagrådet ifrågasatte också om det faktum att en 15-åring ges ett självbestämmande som övertar vårdnadshavarens ansvar är förenlig med Europakonventionen. "Vidare är intresseavvägningen svår att förena med regleringen av barnets bästa i barnkonventionen", skriver lagrådet.
Statens medicinsk-etiska råd avstyrkte att göra ingrepp på barn under 18 år, eftersom ingreppen många gånger är irreversibla.

"Enligt promemorian kan de ungdomar som förslaget avser, uppleva ett avsevärt lidande som är kopplat till att kroppen inte överensstämmer med könsidentiteten. Detta lidande måste emellertid vägas mot det lidande som ett ingrepp kan innebära för det fall personen i fråga senare ångrar sig", skriver Smer.

Riksförbundet för sexuell upplysning, RSFU, å sin sida välkomnade förslaget, som de ansåg innebär en liten förbättring av dagens lagstiftning. Regeringen har lyssnat på kritiken, men vill fortfarande modernisera lagstiftningen. Därför ska Socialstyrelsen analysera om 15 år är en lämplig åldersgräns. Myndigheten får också i uppdrag att uppdatera sitt kunskapsstöd God vård av barn och ungdomar med könsdysfori.

Analysen av åldersgränsen ska vara klar senast 31 mars 2020 och något nytt lagförslag kommer inte att läggas innan analysen är klar. Uppdateringen av kunskapsstödet ska vara klar 31 maj 2022. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har sedan tidigare också ett uppdrag att genomföra en systematisk kunskapsöversikt av könsdysfori.

Relaterat material

Långa väntetider för personer med könsdysfori

Kräver mer kunskap om unga med könsdysfori

Ny satsning på könsdysfori

Linda Berglund

Reporter

linda.berglund@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev