Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Äldres psykiska ohälsa negligeras

Publicerad: 4 oktober 2018, 12:40

Psykisk ohälsa är vanligare hos äldre.

Foto: Thinkstock

En större andel av dem i åldern 65 och uppåt tar livet av sig jämfört med yngre. En av tre av de äldre har vårdats för psykisk sjukdom eller använt psykofarmaka. Ändå har de äldre sämre tillgång till psykiatrisk specialistvård.


Ämnen i artikeln:

Socialstyrelsen

Det visar Socialstyrelsens senaste öppna jämförelser som är en uppföljning av den psykiska ohälsan hos personer från 65 år och uppåt.

Enligt rapporten uppger äldre personer mer sällan i undersökningar att de mår psykiskt dåligt och har tankar på att ta sitt liv. Men i själva verket är det en större andel äldre, i synnerhet män, som själva begår självmord jämfört med gruppen 20 till 64 år.

– Det kan tolkas som att äldres psykiska ohälsa inte uppmärksammas i tillräcklig utsträckning. Äldre personer som lider av exempelvis depression ska ha samma tillgång till psykologisk behandling som yngre, och inte bara läkemedel, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Äldre som tar livet av sig har i högre grad fått somatisk vård 28 dagar innan de begår självmord, jämfört med dem i de yngre årskullarna som i större utsträckning vårdats inom psykiatrin, enligt statistiken. Äldre har också mer sällan än gruppen yngre kontakt med specialiserad öppenvård efter utskrivning från psykiatrisk slutenvård.

En möjlig orsak till att de äldres psykiska ohälsa inte uppmärksamma tillräckligt kan vara att metoderna för att upptäcka psykisk ohälsa inte är anpassade för den åldersgruppen, enligt rapporten. Det verkar också som att äldre inte alltid får tillräcklig annan hjälp än läkemedel. För att minska självmorden bland äldre, krävs tydlig samverkan mellan kommuner och landsting kring personer med psykisk ohälsa, fastslår rapporten.

- De nationella riktlinjer som finns för depression och ångestsyndrom betonar vikten av hög tillgänglighet, kontinuitet och aktiv uppföljning för alla åldrar. Äldre är dessutom ofta drabbade av samsjuklighet, både psykisk ohälsa och somatisk ohälsa, vilket också ställer ökade krav på vård och omsorg, säger Olivia Wigzell.

Hon poängterar också att det nationella programmet för att förebygga suicid gäller alla åldrar.

Den psykiska ohälsan är dubbelt så stor i den äldre gruppen jämfört med den yngre. 34 procent bland de äldre jämfört med 17 procent hos de yngre har vårdsats för psykisk sjukdom eller använt psykofarmaka.

Högst förekomst av psykisk ohälsa bland de äldre har Kronoberg, Västra Götaland och Hallands län, medan Norrbotten ligger lägst.

Hämta rapporten här.

Flest självmord bland de äldsta

Bland män från 65 år tar cirka 23 per 100 000 invånare sitt liv varje år. Bland dem i gruppen 20-64 år är antalet cirka 19. I gruppen män 80-84 år är det cirka 34 per 100 000 invånare.

SUSANNA PAGELS

Ämnen i artikeln:

Socialstyrelsen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev