Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Alkoholism tycks orsaka depression - och inte tvärtom

Publicerad: 3 mars 2009, 09:51

Börjar deprimerade missbruka alkohol som självmedicinering eller blir alkoholmissbrukare deprimerade av sitt missbruk? Det senare alternativet stämmer bäst, visar en ny studie.


Det är vanligt att alkoholmissbrukare också är deprimerade. Enligt forskare vid University of Otago i Christchurch, Nya Zeeland, skulle detta delvis kunna förklaras genom ett direkt orsakssamband, där alkoholism ger en ökad risk för depression eller vice versa.

För att ta reda på vilket orsakssamband som är starkast analyserade forskarna data från en longitudinell studie av 1 270 individer som föddes 1977 i Christchurch. Deltagarna följdes upp med strukturerade intervjuer om sin mentala hälsa vid 18, 21 och 25 års ålder. Forskarna skattade deltagarnas grad av eventuell depression eller alkoholproblem efter en tregradig skala.

Studien visade att det fanns en samvariation mellan depression och alkholproblem bland deltagarna i studien. De som uppfyllde kriterierna för alkoholmissbruk eller alkoholtillvänjning hade 1,9 gånger ökad risk att också vara deprimerade.

Forskarna testade olika modeller för kopplingen mellan alkoholproblem och depression. Den modell som passade deras data bäst innebar att alkoholmissbruk eller alkoholtillvänjning gav upphov till depression, snarare än att alkoholproblem skulle uppkomma som resultat av förmodad självmedicinering mot depression.

Tidigare forskning har kommit fram till det motsatta resultatet. Men forskarna bakom den aktuella studien påpekar bland annat att deras data är säkrare eftersom studien var prospektiv medan andra undersökningar använt retrospektiva data.

Den biologiska förklaringen till att alkoholproblem skulle leda till sårbarhet för depression är oklar. De nya zeeländska forskarna spekulerar i att alkoholmissbruk kan sätta igång genetiska mekanismer som leder till ökad risk för depression.

Studien publiceras i dag, måndag, i tidskriften Archives of General Psychiatry.

Archives of General Psychiatry, 2009; 66: 260–266

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev