lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Åttaåring tvångsbältades – skarp kritik från JO

Publicerad: 22 november 2018, 12:30

Foto: Thinkstock

En utåtagerande åttaåring på en psykiatrisk avdelning på ett sjukhus i Norrland tvångsbältades flera gånger, flera timmar i sträck. Vid flera tillfällen slutade barnet att andas.


Sara Heyman

sara.heyman@dagensmedicin.se


Det framkommer i ett protokoll från Justitieombudsmannen, som gjort en så kallad Opcat-inspektion (se längs ned i artikeln) på sjukhuset sommaren 2017. Personalen berättade för inspektörerna om en pojke född 2007 som blivit fastspänd i bälte och tvångsmedicinerats vid flera tillfällen under hösten 2016, något som Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten var först med att rapportera om.

Beslut om bältning hade fattats av bakjour via telefon.

I samband med fastspänningen slutade pojken att andas. Barnet reagerade inte på stimuli men hade puls. Personalen akutlarmade, släppte på bältningen och lade barnet i stabilt sidoläge då barnet kvicknade till. ”Patienten fick även vid ytterligare tillfällen andningsuppehåll i samband med fastspänning”, skriver JO i sin rapport.

Eftersom bältena inte var anpassade för barn, gled barnet i sängen och riskerade att skada sig själv. Det står också att pojken när han försökte komma loss slog huvudet i knäna och började blöda näsblod.

Trots de upprepade fastspänningarna uppgav chefsöverläkaren för JO att avvikelserapport endast skrivits vid något enstaka tillfälle. Chefsöverläkaren sa också att man funderade på om det fanns andra sorters bälten anpassade för barn. I Norge finns bälten där patienten kan ligga på sidan, istället för på rygg.

Då JO:s medarbetare frågade varför den mindre hårdföra tvångsåtgärden, att avskilja patienten, inte använts, svarade chefsöverläkaren att man hade börjat fundera på möjligheten att avskilja i samband med vården av det åttaåriga barnet. Men för att kunna avskilja skulle det behövas vissa förändringar i lokalerna.

En granskning av avvikelserapporter som JO gjorde i samband med inspektionen visade också på flera brister i tillsynen av patienter. Vid flera tillfällen har patienter lyckats skada sig själva under inläggning.

JO riktar nu stark kritik mot kliniken. Chefs-JO Elisabeth Rynning skriver bland annat att det förekommit ”allvarliga brister avseende beslutsgången i samband med tvångsåtgärder”. Hon konstaterar också att man haft brist på sjuksköterskor med specialistkompetens och en hög personalomsättning. Hon uppmanar kliniken att vidta åtgärder för att säkerställa tillräckliga personalresurser samt se över sina rutiner.

Även lokalerna behöver ses över, menar JO. ”Det är enligt min mening tveksamt om det överhuvudtaget går att bedriva god vård utan möjligheter till den mindre ingripande tvångsåtgärden avskiljning bl.a. när andra patienters säkerhet är i fara", skriver hon.

Elisabeth Rynning skriver vidare att ”om fastspänning av barn och ungdomar med fasta bälten ska få ske, så är det min bestämda uppfattning att dessa måste vara konstruerade utifrån barns och ungdomars kroppsstorlek”.

Med anledning av vad som framkommit vid inspektionen kommer JO inleda en dialog med Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Opcat står för Optional Protocol to the Convention against Torture och kommer från ett tilläggsprotokoll till FN:s tortyrkonvention. Opcat är en del av JO:s verksamhet med syfte att förebygga tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av frihetsberövade personer.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev