tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Avatar kan hjälpa mot hallucinationer

Publicerad: 30 november 2017, 06:30

Ett exempel på en avatar som skapats av en deltagare i studien.

Foto: King´s College London

Personer med schizofreni som hör röster, kan bli hjälpta av att konfrontera rösten som en dataanimerad avatar.


Petra Hedbom

petra.hedbom@dagensmedicin.se


Du missar innehåll i denna artikel på grund av dina cookie-val. Kontrollera dina inställningar och dubbelkolla om YouTube är blockerad under “Visa våra partners”.

Behandlingsmetoden har testats i en studie som publicerats i Lancet Psychiatry.

– Det är en väldigt välgjord studie som visar på kraftfulla effekter hos patienter med hörselhallucinationer. Förhoppningsvis är det en behandling som på sikt kan implementeras i den psykiatriska vården i Sverige, säger Pontus Strålin, överläkare vid psykiatri sydväst, Stockholms läns landsting.

Omkring en fjärdedel av personer med psykotiska tillstånd som upplever hörselhallucinationer blir inte hjälpta av läkemedel eller kognitiv beteendeterapi. Dessa inre röster kan ofta komma med skuldbeläggande kommentarer, vara hotfulla eller uppmana personen att utföra vissa handlingar.

I en randomiserad kontrollerad studie har brittiska forskare låtit 75 personer med schizofreni eller liknande tillstånd, konfrontera sina röster i form av en animerad figur, en avatar. Personerna i studien fick själva designa avataren utifrån ett dataprogram och påverka vad den sade och hur den sade det. Deltagarna var mellan 18 och 65 år och samtliga stod på antipsykotiska läkemedel innan och under studien.

Under sex sessioner fick personerna sedan möta sin avatar på en dataskärm under 15-20 minuter och prata med den. En erfaren psykolog eller psykiatriker deltog under sessionerna och var också den som gjorde avatarens röst. Under sessionerna uppmuntrades personerna av behandlaren att säga emot avataren när den kom med påståenden och att istället ta kommandot över situationen.

Efter 12 veckor jämfördes personerna i avatargruppen med en kontrollgrupp som fått stödjande samtalsterapi. Det primära effektmåttet var förändringar på en särskild skattningsskala, PSYRATS-AH, som bland annat mäter frekvens och grad av hörselhallucinationer. Resultaten visade att de som deltagit i avatar-behandling i högre grad förbättrade sig på skalan än de i kontrollgruppen. Sju personer i avatargruppen hade helt blivit av med sina hörselhallucinationer jämfört med två i kontrollgruppen.

Men när personerna följdes upp efter 24 veckor hade personerna kontrollgruppen fortsatt att förbättra sina resultat så att ingen signifikant skillnad fanns kvar. Forskarna skriver i sin diskussion att eftersom avatarbehandlingen är relativt enkel att utföra och ger snabb effekt så kan det bli ett intressant alternativ.  Inga biverkningar som kunde kopplas till behandlingen rapporterades enligt forskarna.

– Det finns ett behov av nya behandlingsformer för de som inte blir hjälpta av annan behandling och det blir intressant att följa detta. Men det behövs fler studier från fler kliniker, gärna multi-centerstudier med fler patienter för att bekräfta effekten , säger Pontus Strålin.

Läs abstract till studien:
Tom KJ Craig med flera. AVATAR therapy for auditory verbal hallucinations in people with psychosis: a single-blind, randomised controlled trial. Lancet Psychiatry, publicerad online 23 november 2017. Doi: 10.1016/S2215-0336(17)30427-3

Relaterat material

Så skulle röster i huvudet kunna tystas

Succé när patient lägger in sig själv

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev