Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Brister i rutinerna vid bältesläggning

Publicerad: 4 december 2018, 13:46

Justitieombudsmannen riktar kritik mot vuxenpsykiatrin i Västerås rörande bland annat bältesläggning och elbehandling under tvång. Verksamhetschefen säger att det rör sig om buggar i journalsystemet.


Ämnen i artikeln:

Region Västmanland

Vid en inspektion och journalgranskning av verksamheten tidigare i år, fann justitieombudsmannen, JO, flera brister, framför allt i dokumentationen.

Inspektörerna hittade flera fall av dokumentation av bältesläggning med formuleringen ”Fastspänning i mer än 4 timmar men mindre än 72 timmar”. Trots att den beslutande läkaren, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård, själv ska undersöka patienten innan ett beslut fattas om fastspänning under längre tid än fyra timmar, saknades i flera fall dokumentation om fortlöpande läkarundersökningar under bältesläggningarna.

Det framgår inte heller om personal har varit närvarande under perioderna då en patient varit fastspänd, något som också är ett krav enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

JO:s inspektörer fick också felaktig information rörande ECT-behandling (elbehandling) från klinikens ledning. Vid ett första möte sade chefer att det inte genomförts några ECT-behandlingar under tvång de senaste fyra åren. När JO granskade journalhandlingar framkom det dock att det hade hänt flera gånger.

”Jag finner det anmärkningsvärt att företrädare för kliniken bestämt uppgett att kliniken inte använt sig av ECT-behandling under tvång de senaste åren trots att det enligt de granskade journalhandlingarna uppenbarligen förekommit och detta så sent som under det senaste halvåret”, skriver chefs-JO Elisabeth Rynning.

I ett fall var dessutom dokumentationen av ECT-behandlingen bristfällig, då det saknades uppgifter om genomförandet av behandlingen hade krävt fysiskt tvång eller inte. Det framgick endast att patienten motsatt sig behandlingen men att den ändå genomförts. ”(Jag) vill jag framhålla att det inte får råda någon tvekan om när ett beslut om en tvångsåtgärd har fattats. Detta gäller i synnerhet en så ingripande åtgärd för den enskilda som en ECT-behandling”, skriver JO i inspektionsprotokollet.

– Vi är tacksamma för inspektionen från JO, säger verksamhetschef Joakim Pettersson till Dagens Medicin. Det här är fel som vi hade kunnat upptäcka tidigare, men nu har JO hjälpt oss med det så att vi kan åtgärda felen.

Felen handlar om journalbuggar, menar Joakim Pettersson.

– Som man läser våra journaler nu ser det ut som att vi inte har någon kontroll över bältesläggningar mellan fyra och 72 timmar. Det är inte sant.

Rutinerna är klara, menar han. En behörig läkare ska göra en ny bedömning var fjärde timme.

– Sen kan inte jag svära på att det i alla tider alltid har skötts på det viset. Men det är så våra rutiner ser ut.

En åtgärdsplan är framtagen för att komma tillrätta med problemet med journalföringen. I övrigt ska två verksamhetsutvecklare gå igenom all kritik från JO, berättar Joakim Pettersson.

– Inom två till tre månader ska vi ha åtgärdat rubbet. Vi har redan startat. Som ansvarig för vuxenpsykiatrin ser jag att det här inte är några ”bör” utan ”skall”. För den här svaga patientgruppen som ibland behöver tvångsvård måste vi göra rätt.

Sara Heyman

Teamledare – nyheter

sara.heyman@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Region Västmanland

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev