Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

"Dags att överge begreppet atypiska antipsykotika"

Publicerad: 11 december 2008, 16:39

Begreppen atypiska neuroleptika och andra generationens neuroleptika är missvisande och skapar förvirring då de klumpar ihop olika sorters läkemedel som har lite gemensamt. Den slutsatsen drar forskare av en studie som publiceras i Lancet.


I en metaanalys som publicerats online i Lancet och som kommer att ingå i en kommande utgåva av tidskriften har forskare från bland annat USA och Tyskland jämfört äldre läkemedel mot schizofreni och psykossjukdom med nyare antipsykotiska preparat. I analysen ingår 150 studier med över 21 500 deltagare som fått neuroleptika.

Forskarna analyserade resultaten för nio stycken andra generationens neuroleptika, eller atypiska neuroleptika, och jämförde dessa studieresultat med studieresultat för äldre antipsykotiska läkemedel, det vill säga första generationens neuroleptika.

Preparaten jämfördes med avseende på effekt, depressionssymtom, återfallsfrekvens, livskvalitet extrapyramidala biverkningar, viktuppgång och sedering.

Endast fyra av de nyare preparaten – amilsulprid, clozapin, olanzapin och risperdon – hade bättre effekt än första generationens neuroleptika. De övriga av de nio undersökta preparaten uppvisade inte bättre effekt vare sig för positiva eller negativa symtom. Forskarna anser därför att påståenden om att atypiska neuroleptika skulle vara särskilt effektiva mot negativa symtom, som till exempel initiativlöshet, är tveksamma.

Med undantag från aripiprazol och ziprasidon orsakade samtliga av de nyare antipsykotiska preparaten mer viktuppgång än de äldre preparaten. Viktuppgången varierade dock mellan olika läkemedel.

Metaanalysen bekräftar också att första generationens neuroleptika orsakar fler extrapyramidala biverkningar, som oförmåga att kontrollera muskelrörelser, än nyare läkemedel.

I en kommentar till metaanalysen skriver två brittiska psykiatriker att det nu är dags att överge begreppen första och andra generationens neuroleptika. Det finns inga speciella atypiska egenskaper som särskiljer de nyare preparaten och  som grupp är de inte mer effektiva, anser forskarna. De brittiska psykiatrikerna är mycket kritiska till begreppet atypiska neuroleptika som de kallar för ett falskt påhitt som utnyttjats av läkemedelsindustrin för marknadsföring.

Lancet, publicerad online den 5 december 2008

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev