Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Depression hos gravida kopplas till tidig födsel

Publicerad: 13 maj 2009, 13:53

Behandling av depression med SSRI hos gravida kvinnor kan enligt en ny studie öka risken för att barnet föds för tidigt. Men risken var lika stor om depressionen lämnades obehandlad.


Depression hos kvinnor är vanligast under de år i livet som kvinnor skaffar barn. Även om riskerna med användning av antidepressiva läkemedel under graviditet allmänt anses vara små, finns studier som tyder på att det kan finnas en något ökad risk för missbildningar och andra negativa effekter.

Det är bakgrunden till att forskare vid bland annat University of Pittsburgh, USA, nu har undersökt vilken effekt av depression och behandling med SSRI-läkemedel under graviditeten hos det kommande barnet.

I en studie som presenteras i majnumret av American Journal of Psychiatry har forskarna följt totalt 238 gravida kvinnor i åldrarna 15 till 44. Kvinnorna följdes upp i graviditetsvecka 20, 30 och 36 och delades upp i grupper utifrån förekomst av depression och användning av SSRI-läkemedel.

Forskarna kontrollerade sedan via födelsejournaler och undersökningar efter födseln hur det gick för barnen, med avseende på bland annat missbildningar, födelsevikt och tidpunkt för födelse.

Resultaten visade att de barn som exponerats för SSRI-läkemedel kontinuerligt under fostertiden löpte högre risk att födas för tidigt, före vecka 34, jämfört med barn med låg eller ingen exponering.

Motsvarande riskökning sågs även hos barn vars mödrar varit drabbade av depression under graviditeten utan att de behandlats med läkemedel.

Bland de kvinnor som aningen hade en obehandlad depression eller behandlades med SSRI fortlöpande under graviditeten födde mer än 20 procent barn för tidigt.

Däremot sågs inget samband mellan depression eller användning av SSRI under graviditeten och ökad risk för missbildningar eller minskad födelsevikt.

Enligt forskarna är deras resultat i linje med tidigare studier som visar på en trefaldigt ökad risk för tidig födsel vid användning av SSRI under graviditet.

Läs studien:

American Journal of Psychiatry 2009; 166:557–566

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev