Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Deprimerade blev fetare

Publicerad: 2 december 2008, 14:56

Deprimerade blev fetare

Depression ökar risken för bukfetma, men inte för generell fetma, hos äldre personer. Det visar en ny femårsstudie.


Studien presenteras i dag i tidskriften Archives of General Psychiatry, och kan enligt forskarna ge en bidragande förklaring till sambandet mellan depression och hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

Att depression bidrar till bukfetma är något som man länge anat, men det är nu första gången som hypotesen testats över tid i en större studie.

Forskare vid VU University Medical center i Amsterdam, Nederländerna, har följt 2 088 personer i åldrarna 70 till 79 år under fem år. Vid studiestarten screenades deltagarna för depression och förekomsten av generell fetma och bukfetma. Som mått på generell fetma användes kroppsmasseindex, BMI, och andelen kroppsfett i procent beräknat med DEXA-teknik. Bukfettet uppskattades genom att mäta midjemått och bukhöjd, det vill säga avståndet från rygg till den högsta punkten på buken, samt genom att med datortomografi mäta förekomsten av visceralt fett, alltså det fett som omger de inre organen i buken.

4 procent av deltagarna uppfyllde kriterierna för depression. När resultaten justerats för bland annat livsstil och sjukdomar, visade det sig att depression var kopplat till både högre bukhöjd och ökad förekomst av visceralt fett. Dessa samband var oberoende av deltagarnas generella fetma.

Enligt forskarna står det därmed klart att symtom på depression ökar risken för bukfetma och att detta inte är påverkat av förekomsten av annan fetma. De menar också att fyndet pekar på en fysiologisk koppling mellan depression och ansamling av visceralt fett.

Archives of General Psychiatry 2008; 65: 1386-1393

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev