Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

En av tio med autism har försökt ta sitt liv

Publicerad: 6 december 2017, 08:24

Personer med autism löper fem gånger högre risk att göra ett suicidförsök än de i den generella befolkningen. Var tionde har försökt ta sitt liv. Nu krävs förebyggande insatser, menar forskare.


Ämnen i artikeln:

AutismspektrumstörningAutism

I en ny, ännu opublicerad, studie som är inne för granskning har Tatja Hirvikoski och hennes kollegor tittat på risken för suicidförsök hos personer med autismdiagnos.

De preliminära resultaten visar att runt 10 procent av personer med autism­diagnos, men utan intellektuell funktionsnedsättning, har gjort ett självmordsförsök.

– Det här är en fråga som alla verksamheter som har kontakt med personer med autism behöver arbeta med. Det behövs konkreta handlingsplaner och manualer både inom vården, socialtjänsten och andra verksamheter, säger Tatja Hirvikoski, docent och specialist i neuropsykologi vid Karolinska institutet och FoU-chef vid Habilitering och hjälpmedel vid Stockholms läns landsting.

I en tidigare studie från 2016, gick hon och hennes kollegor igenom uppgifter i svenska patientregistret om alla som fått en autismdiagnos sedan 1980-talet och kopplade detta till antalet genomförda självmord. Det visade sig att risken att genomföra suicid var tio gånger så hög i gruppen jämfört med den generella befolkningen.

– Den allmänna reaktionen från de som jobbar med personer med autism är att resultaten bekräftar en uppfattning de haft och som de nu fått siffror på, säger hon.

Vanligast är att det första försöket görs i 20-års­åldern även om det finns en åldersspridning. De som faktiskt begår självmord är något äldre, runt 30 år.

– Det är tufft att leva med autism, vi har ett samhälle som inte är särskilt inkluderande för människor som har ett annorlunda fungerande. Det är lätt att hamna utanför både i sociala sammanhang, i skolan och i arbetslivet. Vi vet att för de som till exempel inte tar sig in på arbetsmarknaden ökar risken att må dåligt.

För att komma åt detta är preventiva åtgärder en viktig del. Tatja Hirvikoski nämner de insatser som studeras vid Kind, ett kunskapscentrum på Karo­linska institutet med syftet att stötta ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som bra exempel.

– En annan viktig åtgärd är att utbilda personal. Det är en extremt stressig situation att möta någon som man miss­tänker funderar på suicid. Att veta när man ska fråga, vad man ska fråga och när man kan behöva skicka vidare till en annan vårdgivare med för­djupad kompetens är oerhört viktigt, säger Tatja Hirvikoski.

Relaterat material

Ingen ökad risk för autism med antidepressiva under graviditet

Petra Hedbom

Reporter

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev