Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

EU sade ja till ny diabetestablett

Publicerad: 26 april 2007, 08:38

I slutet av mars gav EU-kommissionen klartecken för Januvia, det första i en ny klass läkemedel vid typ 2-diabetes. Enligt studier har läkemedlet en bättre biverkningsprofil än dagens tablettbehandlingar, och kan bli ett tillskott för patienter som inte klarar sig på metformin.


Det nya diabetesmedlet Januvia (sitagliptin) väntas bli tillgängligt på de svenska apoteken i höst. Godkännandet gäller tilläggsbehandling för patienter som inte uppnår tillräcklig blodsockerkontroll med enbart metformin eller en glitazon.

Januvia är det första i en helt ny klass av läkemedel mot typ 2-diabetes, så kallade DPP4 -hämmare, som verkar genom att minska nedbrytningen av det kroppsegna hormonet GLP-1, glukagonlik peptid 1. Detta hormon insöndras från tunntarmen efter måltid och har flera normaliserande effekter på glukosomsättningen i kroppen.

Bland annat stimuleras beta­cellerna i bukspottkörteln att frisätta mer insulin. GLP-1 hämmar även frisättningen av hormonet glukagon, som har motsatt effekt jämfört med insulin.

Skonsam tilläggsbehandling

Ulf Smith, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Sahlgrenska i Göteborg, har deltagit i de kliniska studierna med Januvia. Han ser positivt på den nya behandlingsprincipen.

– Många patienter uppnår inte tillräcklig blodsockerkontroll med enbart metformin, som i dag är förstahandsmedel vid typ 2-diabetes. Här kan Januvia vara ett bra alternativ i kombination med metformin. Fördelen jämfört med andra perorala läkemedel vid typ 2-diabetes är att Januvia har en skonsam biverkningsprofil. Nackdelen är som med alla nya behandlingar att vi inte känner till så mycket om långtidseffekterna, säger Ulf Smith.

I de kliniska prövningsprogrammen har Januvia studerats som monoterapi och som tilläggsbehandling till metformin eller en glitazon. Enligt studierna har Januvia en jämbördig effekt på långsiktig blodsockerkontroll mätt som HbA1c jämfört med andra diabetesmedel.

Studierna visar också patienter som behandlas med Januvia har en låg risk att drabbas av
hypoglykemi, för lågt blodsocker, som är ett vanligt problem vid behandling med sulfonureider. Januvia tycks inte heller innebära någon risk för viktuppgång, vilket är vanligt vid flera av dagens diabetesbehandlingar.

Hämmar nedbrytande enzym

GLP -1 har länge varit ett hett spår i utvecklingen av nya läkemedel mot typ 2-diabetes. Ett problem har varit att hormonet bryts ner mycket snabbt i kroppen. Det gör att man inte med konventionella administrerings­sätt kan tillföra GLP-1 i ren form. Läkemedelsindustrin har därför fått finna andra utvecklingsstrategier.

Det nu aktuella angreppssättet går ut på att hämma aktiv i teten av enzymet DPP 4, dipeptidylpeptidas 4, som står för den huvudsakliga nedbrytningen av det kroppsegna GLP-1. Enzymet bryter även ner ett annat tarmhormon vid namn GIP , glukosberoende insulinfrisättande pepti d. Detta hormon har liknande effekter på glukosmetabolismen som GLP -1. En viss del av effekten vid DPP 4-hämning förme dlas via högre nivåer av GIP.

Ett annat angreppssätt har varit att tillföra läkemedel som härmar effekterna av GLP-1 men som inte bryts ner lika snabbt. Denna strategi utnyttjas i läkemedlet Byetta (exenatid) som blev godkänt inom EU i november, se Dagens Medicin nr 5/07.

Tas som tabletter

Den största skillnaden mellan Byetta och läkemedel som hämmar DPP 4, är att det förra måste tas som injektioner två gånger om dagen medan de senare tas som tablett en gång om dagen. Ulf Smith ser fördelar med bägge angreppssätten.

– Byetta har en kraftigare blodsockersänkande effekt än Januvia och ger dessutom viktminskning. Samtidigt är det ganska vanligt med biverkningar i form av illamående med Byetta. Fördelen med Januvia är att det är enklare att ta en tablett, säger Ulf Smith.

Januvia har tagits fram av det amerikanska läkemedelsföretaget Merck. Flera andra företag utvecklar läkemedel som baseras på liknande principer. Nyligen har Novartis ansökt om godkännande inom EU för sin DPP 4-hämmare Galvus (vildagliptin). I kliniska studier har detta läkemedel visat liknande effekter som Januvia. Enligt Novartis svenska dotterbolag väntas ett besked om godkännande för Galvus mot slutet av året.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev