Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Få svarade på psykiatrienkät

Publicerad: 30 september 2010, 12:31

Mindre än hälften av de tillfrågade svarade på den första nationella patientenkäten inom psykiatrin. Nu ska landstingen analysera den låga svarsfrekvensen.


Enkäten skickades ut till 47 000 slumpmässigt utvalda patienter med erfarenhet från psykiatrin i de 19 deltagande landstingen. Svarsfrekvensen var 43 procent för den öppna psykiatriska vården och 35 procent för den slutna psykiatriska vården.

Män under 40 år är kraftigt underrepresenterade bland dem som har besvarat frågorna. Dessutom skiljer sig svarsfrekvensen mycket åt mellan olika landsting. Inför nästa enkätundersökning ska landstingen utreda hur fler patienter ska övertygas om att delta, skriver Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i ett pressmeddelande.

Bland dem som har svarat på enkäten uppger en majoritet att de har blivit bemötta med respekt och känner förtroende för de läkare de har träffat inom psykiatrin. Vården får sämre betyg när det gäller tillgänglighet, delaktighet och information till patienterna.

Läs mer:

Jämför resultat – landsting för landsting

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev