Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Färre hallucinationer med nätterapi

Publicerad: 6 september 2017, 22:30

Foto: Thinkstock

Med kognitiv beteendeterapi över nätet minskade både sömnproblem och hallucinationer, enligt en av de största randomiserade studierna på området.

Ämnen i artikeln:

Sömnstörningar

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Fynden stärker bilden av att sömn har en betydande roll vid psykiska sjukdomar, skriver brittiska forskare bakom fynden som publiceras i tidskriften Lancet Psychiatry. Mindre observationsstudier har tidigare antytt en liknande koppling.

I studien deltog närmare 4 000 universitetsstudenter med sömnproblem. De lottades till att få kognitiv beteendeterapi via internet eller standardterapi, varav det sistnämnda innebar att deltagarna fick knapphändig eller ingen behandling alls. Efter tio veckor utvärderades symtom med verifierade skattningsskalor.

Då hade patienterna som fått internetterapin en förbättrad sömn som motsvarade 5 poäng på en 32-gradig skala. Detta jämfört med patienterna på standardbehandling. Deltagarna som fick kognitiv beteendeterapi över nätet hade också något minskade symtom gällande hallucinationer och paranoida drag.

Fynden visar en potentiell nytta med internetterapin som samtidigt är både enkel och billig att genomföra, skriver två forskare i en ledarkommentar till studien. Kanske kan behandlingar mot sömnlöshet vara ett sätt att förebygga psykisk ohälsa, menar de.

Att närmare hälften av deltagarna hoppade av under studiens gång är en svaghet med resultaten, skriver forskarna som påpekar att fynden stod sig även när man tog hänsyn till detta. Nu efterlyser forskargruppen fler studier framöver för att undersöka om resultaten kan appliceras på personer som inte är studenter.

Underlaget bygger på självrapporteringar från patienterna. Beteendeterapin inbegrep sex interaktiva sessioner där deltagarna bland annat fick träna på att slappna av. Studien pågick mellan 2015 och 2016. Deltagarna var över 18 år och kom från 26 olika universitet i Storbritannien.

Läs mer i abstract:

Daniel Freeman med flera. The effects of improving sleep on mental health (OASIS): a randomised controlled trial with mediation analysis. The Lancet Psychiatry, publicerad online den 6 september 2017. DOI: 10.1016/S2215-0366(17)30328-0

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev