Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Färre olämpliga läkemedel ges till äldre

Publicerad: 14 november 2014, 07:01

Användningen av olämpliga läkemedel bland äldre har minskat med 41 procent sedan 2005, enligt en rapport från Socialstyrelsen, SKL och Läkemedelsverket.


– Äldre förskrivs överlag ungefär lika många läkemedel som förr, men just användningen av de läkemedel som bedöms som olämpliga för äldre har minskat, säger Eva Nyman, utredare vid Socialstyrelsen och projektledare för rapporten där resultaten redovisats, till Dagens Medicin.

Under arbetet för att förbättra de äldres läkemedelsanvändning har Socialstyrelsen bland annat publicerat en webbutbildning för läkare. Myndigheten har även infört föreskrifter om att läkemedelsgenomgångar ska erbjudas till personer som är äldre än 75 år och behandlas med fem eller fler läkemedel.

Socialstyrelsen har även tagit fram särskilda mått på läkemedel som är olämpliga för äldre och bör undvikas eller användas försiktigt, såsom långverkande lugnande medel och sömnmedel, läkemedel som kan orsaka förvirring eller störningar av de kognitiva förmågorna hos äldre och antipsykotiska läkemedel.

– Förr var det vanligt att man använde antipsykotiska läkemedel för att behandla olika beteendesymtom vid demens hos äldre, men risken för biverkningar är ofta betydligt större än nyttan de gör, säger Johan Fastbom, utredare vid Socialstyrelsen.

Antipsykotiska läkemedel kan orsaka biverkningar som bland annat Parkinsonliknande symtom, kognitiva störningar och blodtrycksfall. Användningen av den typen av läkemedel hos äldre har minskat med 46 procent sedan 2005, enligt rapporten.

Johan Fastbom tror att resultaten kan bero på att medvetenheten om att läkemedel kan orsaka problem är större än förr, och att det finns ett ökat fokus på omvårdnadsåtgärder för att förebygga till exempel orostillstånd hos de äldre.

– Det finns mycket kvar att göra, men vi har tagit ett viktigt steg framåt, säger han.

Resultaten om minskingen har publicerats i Öppna jämförelser 2014, i rapporten Läkemedelsbehandlingar.

ELSA TORELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev