söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Färre tvångsåtgärder sker i Växjö

Publicerad: 28 juni 2017, 12:20

Foto: Hans Runesson

Antalet tvångsåtgärder, i form av exempelvis isoleringar och fastspänningar i bältessäng, har sjunkit med 69 procent vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.


Antalet tvångsåtgärder i genomsnitt per månad uppgick år 2015 till 115, följt av 80 åtgärder år 2016 och 36 åtgärder år 2017.

Minskningen beror enligt regionkliniken på en medvetet satsning på att minska tvångsåtgärderna. Fler överläkare, mätningar av patienternas upplevelser och meningsfull sysselsättning är några av insatserna.

– Nu ser vi tydligt att vårdkvaliteten är starkt framväxande, säger biträdande verksamhetschef och säkerhetsansvarig, David Wirdelöv, i ett pressmeddelande.

Utöver förbättrad vård har kliniken tydliggjort delegationsordningen från verksamhetschefen till chefsöverläkaren samt från chefsöverläkaren till ansvarig överläkare.

De vanligaste tvångsåtgärderna har varit sådana som skett med stöd av lagarna om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och om rättspsykiatrisk vård, LRV.
Det handlar bland annat om isolering på rummet och även fastspänning i bältessäng.

Socialstyrelsen och Ivo har tidigare kritiserat rättspsykiatriska regionkliniken för överanvändning av tvångsåtgärder. Även EU:s tortyrdelegation CPT har besökt kliniken 2015 och då anmärkt på brist på läkare, obefintligt teamarbete och frånvaro av aktiviteter för patienterna.

Förbättringsarbetet har bland annat bestått i mätningar av patienternas upplevelser av delaktighet, trygghet, rättigheter, bemötande och vistelsemiljö.
Teamarbetet har utvecklats bland annat genom att omvårdnadspersonalens vårdarbete och synpunkter har tillvaratagits i högre utsträckning, samt med ett ökat fokus på dagligt lärande.

Vidare så har antalet överläkare ökat från två till sju sedan 2015. Utöver detta så har kliniken satsat hårdare på ökad fysisk aktivitet och meningsfull sysselsättning.

Relaterat material

Ivo kritiserar livsfarlig inlåsning

Rättspsyk får rätt om felaktigt mobilförbud

MARTIN WALLSTRÖM

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev