Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Färre våldsbrott med behandling mot psykos

Publicerad: 7 maj 2014, 23:01

Personer med psykiatrisk sjukdom begår färre våldsbrott när de tar antipsykotiska eller stämningsstabiliserande läkemedel, enligt en ny svensk studie i tidskriften Lancet.


– Vår hypotes var att vi skulle se sådana här kopplingar. Men vi blev ändå överraskade över hur tydliga och genomgående sambanden var, säger Paul Lichtenstein, professor vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien.

Tillsammans med sina kollegor följde han över 80 000 svenskar som hämtat ut någondera av de två läkemedelstyperna under perioden 2006 till 2009.

Personer som stod på behandling med antipsykotiska läkemedel löpte 45 procent lägre risk att ha fällts för våldsbrott utförda under perioder då hämtat ut läkemedlen, jämfört med perioder då de inte hämtat ut läkemedlen.

Motsvarande riskminskning var 56 procent för dem som förskrivits stämningsstabiliserande läkemedel och som också hade diagnos för bipolär sjukdom. Bland personer som tog stämningsstabiliserande läkemedel utan att ha bipolär sjukdom sågs ingen koppling.

Enligt forskarna är resultaten samstämmiga med andra studier som visat att de aktuella läkemedlen minskar aggression. Men de påpekar att studien inte kan fastställa något orsakssamband.

– Samtidigt är studiedesignen väldigt starkt, där personerna är sina egna kontrollpersoner. Vi kan inte utesluta andra orsaker men vi kan heller inte hitta eller tänka oss vilka de skulle vara, säger Paul Lichtenstein.

Han och hans kollegor hoppas att resultaten ska kunna öka benägenheten till behandling hos patienter med psykiatrisk sjukdom.

– På samhällsnivå tror jag inte effekten skulle bli så stor om fler tog de här läkemedlen, eftersom de här individerna svarar för en så liten del av våldsbrotten. Men konsekvenserna för enskilda patienter och deras familjer kan ju vara stora, säger Paul Lichtenstein.

Läs abstract till studien:

Seena Fazel med flera. Antipsychotics, mood stabilisers, and risk of violent crime. Lancet, publicerad online den 8 maj 2014. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60379-2

Relaterat material

Mindre kriminella med läkemedel

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev