Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Fast läkarkontakt bortprioriterat

Publicerad: 20 februari 2008, 13:40

Landstingen jobbar inte aktivt för att fler svenskar ska få en fast läkarkontakt. Det skriver Socialstyrelsen i en rapport till regeringen.


2005 tecknade staten och dåvarande Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet två överenskommelser om hur utvecklingen på områdena primärvård och äldrevård respektive psykiatri skulle se ut.

Målet var att fortsätta det utvecklingsarbete som påbörjats enligt den nationella handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården som riksdagen beslutade om 2000 och som löpte ut vid årsskiftet 2004/2005.

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att följa upp hur landstingen arbetat för att nå målsättningarna i överenskommelserna och har nu lämnat sin slutrapport till regeringen.

När det gäller primärvården var en av målsättningarna i överenskommelsen att alla invånare som vill ska kunna välja en egen familjeläkare.

– När det gäller fast läkarkontakt är det ganska uppenbart att det inte är något landstingen arbetar med. Det kan bero på att målsättningen inte är lika stark längre politiskt sett. Flera landsting hänvisar också till att man har vakanser på läkarsidan, säger Ingrid Ström, Socialstyrelsens projektledare.

Andra nationella satsningar har också fått en mer framträdande plats, förklarar hon.

– Vi vet från andra studier att man satsat på ökad tillgänglighet och den nationella vårdgarantin, där det ju också skjutits till medel. Det är naturligt att det hamnat i fokus.

I rapporten konstaterar Socialstyrelsen att det är svårt att följa upp utvecklingen på områdena utifrån en specifik statlig satsning, eftersom många satsningar pågår samtidigt.

Inom psykiatriområdet framgår dock tydligt att en av målsättningarna, att äldre med psykiatriska vårdbehov identifieras och erbjuds behandling, inte har prioriterats.

– Området är fortsatt eftersatt. Utifrån landstingens rapporter kan vi se att det är något fler landsting än tidigare som nämner att man arbetat med detta 2006-2007, men det är fortfarande väldigt få insatser de rapporterar, säger Ingrid Ström.

Socialstyrelsen slår också återigen fast att målet om 6000 specialister i allmänmedicin inom primärvården 2008 troligen inte kommer att uppnås. Detta baserat på egna prognoser och Sveriges Kommuner och Landstings uppfattning i frågan.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev