Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Fler britter behandlas för långvarig depression

Publicerad: 23 oktober 2009, 12:45

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel har ökat kraftigt i Storbritannien på senare år. Men det beror inte på att allt fler blir deprimerade, utan att på att fler behandlas under lång tid.


Det visar en ny studie som publiceras i morgondagens nummer av tidskriften British Medical Journal av en forskargrupp vid University of Southampton.

Forskarna har undersökt orsakerna till den ökade läkemedelsanvändningen genom att studera allmänläkares förskrivningsmönster.

De använde en allmänmedicinsk forskningsdatabas, som innehåller data om över 3 miljoner patienter, och studerade data om alla nya förskrivningar av antidepressiva under åren 1993 till 2005. En mer detaljerad analys gjordes av förskrivningen vid 170 allmänmedicinska mottagningar.

Totalt upplevde 189 851 en första episod av depression under åren 1993–2005 och 150 825 av dem förskrevs antidepressiva läkemedel under det första året efter diagnos. Denna proportion var stabil under perioden. Insjuknandet i depression ökade bland unga kvinnor, men minskade i andra grupper så att det totalt sett blev en minskning – bland män var incidensen 7,83 per 1 000 invånare 1993 och 5,97 år 2005. Hos kvinnor var motsvarande siffror 15,8 år 1993 och 10,06 år 2005.

Ändå fördubblades nästan förskrivningen av antidepressiva under studieperioden. Antalet recept per patient var 2,8 år 1993 men 5,6 år 2004. Majoriteten av förskrivningarna gällde långtidsbehandling eller återkommande behandling hos patienter som hade flera episoder av depression.

Forskarnas slutsats är att den ökade förskrivningen av antidepressiva främst kan förklaras av ökningen av långtidsbehandling. De skriver att tidigare riktlinjer har fokuserat på att starta behandling hos rätt patienter. För att möta den kostsamma förskrivningsökningen måste framtida forskning och riktlinjer ta sikte på vem som verkligen behöver behandling under lång tid, anser de.

Läs hela orginalartikeln:

British Medical Journal, 2009; 339: b3999

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev