Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Forskare kopplar passiv rökning till psykisk sjukdom

Publicerad: 7 juni 2010, 20:00

Att utsättas för passiv rökning kan öka risken för både psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar bland vuxna. Det pekar en ny brittisk studie på.


Ämnen i artikeln:

Mental hälsa

Att passiv rökning är skadligt för den fysiska hälsan är välbelagt, men hur den mentala hälsan påverkas är ett relativt outforskat område.

Nu har forskare vid University College London, Storbritannien, genomfört en studie för att undersöka kopplingen mellan mental hälsa och exponering för passiv rökning.

Studien omfattar 5 560 vuxna icke-rökare samt 2 595 rökare som ingick i en hälsoundersökning i Skottland år 1998 eller 2003. Ingen av dem hade tidigare varit inskrivna på sjukhus för psykisk sjukdom.

Deltagarnas mentala hälsa utvärderades med hjälp av ett frågeformulär och inskrivningar inom den psykiatriska vården följdes upp under en sexårsperiod.

För att mäta exponeringen för passiv rökning analyserades nivåerna av cotinin i deltagarnas saliv. Cotinin är en nedbrytningsprodukt av nikotin och en biomarkör för exponering för tobaksrök.

Resultaten visade att icke-rökare med höga exponeringsnivåer av passiv rökning löpte högre risk att vara drabbade av psykisk ohälsa jämfört med dem som inte hade några spår av cotinin i saliven.

Efter justering för ett flertal faktorer, exempelvis fysisk aktivitet, alkoholintag och kroppsmasseindex, var risken i denna grupp förhöjd med 49 procent.

Vid uppföljningsperiodens slut hade totalt 41 av deltagarna skrivits in på en psykiatrisk klinik. Både rökare och icke-rökare som exponerats för höga nivåer av passiv rökning hade skrivits in i högre utsträckning för exempelvis depression eller schizofreni än icke-rökare med låga exponeringsnivåer.

Studien presenteras online av tidskriften Archives of General Psychiatry. Forskarna skriver att det är första gången som en prospektiv, framåtblickande, studie visat ett samband mellan passiv rökning och försämrad psykisk hälsa hos vuxna. De menar även att de nya resultaten är i linje med tidigare studier som pekat på en möjlig koppling mellan rökning och depression hos människor, liksom djurstudier som visat att tobak kan ha en negativ inverkan på humöret.

Läs originalartikeln:

Archives of General Psychiatry, publicerad 7 juni 2010

Ämnen i artikeln:

Mental hälsa

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev