tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Försvårad depression kan förvarna om demens

Publicerad: 2 maj 2016, 09:00

Bland studiedeltagare som fick förvärrade symtom med tiden utvecklade 22 procent demens. Foto: Photos.com

Depressiva symtom som blir värre med tiden kan vara ett tidigt tecken på demens, enligt den första långtidsstudien på området som publicerats i Lancet Psychiatry.


Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Det har länge varit känt att det finns en koppling mellan depression och demens. Nu antyder den nya studien att risken för demens är störst hos individer vars depressiva symtom blir värre i vuxen ålder.

Bland deltagare som fick förvärrade symtom med tiden utvecklade 22 procent demens. Motsvarande siffra var 10 procent för deltagare som ansågs ha lindriga depressiva symtom under hela studietiden – de hade lägre poäng på ett självskattningsformulär för depression som heter CES-D.

Nederländska forskare fann ingen ökad långtidsrisk för demens hos deltagare vars depressiva symtom pågått under en viss period och sedan gått tillbaka.

I studien ingick fler än 3 300 vuxna individer med tecken på depression vid minst ett tidigare tillfälle. Ingen var diagnostiserad med demens vid studiens början. Forskarna delade in deltagarna i fem olika grupper utefter hur symtomen på depression förändrades över tid. Det mättes med två olika skattningsskalor.

Deltagarna följdes i tio år, och demensrisken jämfördes de fem grupperna emellan. Ingen jämförelse gjordes med den övriga och friska befolkningen. Av samtliga individer utvecklade 434 deltagare demens, varav 348 drabbades av Alzheimers sjukdom.

Tidigare forskning har visat att depressiva symtom under en viss tidpunkt kan inverka på risken för demens. Men det här är den första studien som undersökt hur depression över tid kopplas till demensrisken.

Forskarna menar att deras fynd stödjer teorin om att depressiva symtom hos äldre kan vara ett förstadium till demens.

Läs mer i abstract:

Saira Saeed med flera. 10-year trajectories of depressive symptoms and risk of dementia: a population-based study. The Lancet, publicerad online den 30 april 2016. Doi: 10.1016/S2215-0366(16)00097-3

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev