Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Glädje sprids genom nätverk

Publicerad: 5 december 2008, 01:00

Glädje sprids genom nätverk

Att vara glad eller lycklig är en viktig faktor för hälsa. Men för att en människa ska vara glad krävs att personerna i hennes nätverk också är glada.


Det konstaterar amerikanska forskare i en artikel som publiceras online i British Medical Journal i dag.

Nicholas Christakis från Harvard Medical School och James Fowler från University of California, San Diego, skriver att världshälsoorganisationen WHO allt mer trycker på glädjens betydelse för hälsa och att forskare inom en rad discipliner funnit olika faktorer som påverkar vår känsla av lycka eller glädje – dock inte vilken betydelse som andras glädje har för vår egen.

För att undersöka detta har forskarna använt sig av Framingham Heart Study, där en kohort av 5 124 personer har följts från 1971 och framåt. Alla personer som ingår i studien bor i staden Framingham, Massachusetts, USA, och är barn till personer som ingick i en ”ursprungskohort” från 1948. Alla deltagarna har undersökts regelbundet. För att de ska vara lätta att få tag på har deltagarna fått uppge vilka familjemedlemmar, släktingar och nära vänner de hade samt var de arbetar.

British Medical Journal, publicerad online den 5 december 2008

Detta har gjort det möjligt för forskarna i den aktuella studien att kartlägga personernas sociala nätverk. För att mäta hur glada studiedeltagarna var användes ett frågeformulär som personerna tidigare fått svara på för att skatta depression. Personerna ansågs lyckliga om de helt höll med om följande fyra påståenden om hur de känt sig veckan före: ”Jag kände mig hopp om framtiden”, ”Jag var glad”, ”Jag njöt av livet” och ”Jag kände att jag var lika bra som andra människor”.

Analysen visade bland annat att sannolikheten att en människa skulle bli glad ökade med hela 34 procent om en nära granne var glad, med 14 procent om ett syskon som bodde i närheten var det och med 8 procent om den partner de bodde med var lycklig. Däremot hade det ingen betydelse om personer på arbetsplatsen var glada.

Det visade sig också inte bara vara nära kontakter som ökade glädjen. En persons chans att vara lycklig ökade även om det var en vän till en vän till en vän som var glad. Glädjen tycktes alltså sprida sig i nätverket, enligt forskarna.

Resultaten pekar också på att lyckliga människor tenderar att vara knutna till andra lyckliga människor. Forskarna påpekar att lycka alltså inte bara är ett resultat av en individs upplevelser utan något som delas av grupper av människor. Olycka eller lycka kan spridas genom nätverken och bilda kluster av olyckliga eller lyckliga människor.

I en kommentar till artikeln skriver Andrew Steptoe från University College London och Ana V Diez Roux, University of Michigan School of Public Health att studien kan anses banbrytande eftersom den ställer upp den intressanta hypotesen att vissa viktiga hälsofaktorer kan spridas genom sociala nätverk.

I en annan artikel som publiceras online i British Medical Journal i dag påpekar dock forskare från bland annat Yale University, att man måste vara försiktig när man studerar nätverkens betydelse. Dessa forskare undersökte om sociala nätverk hade något inflytande på personers längd eller om de hade akne eller huvudvärk. Först tycktes nätverken ha en signifikant påverkan på alla faktorer, men sedan resultaten rensats för diverse omvärldsfaktorer försvann all signifikans från resultaten.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev