Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Granskning finner stora brister i psykiatrisk vård

Publicerad: 6 oktober 2017, 07:06

Två privata vårdbolag i Stockholm brister på flera punkter i sin psykiatriska vård – visar en granskning som beställts av Landstinget.


Granskningen visar på allvarliga brister i den psykiatriska vården hos de två privata vårdbolagen Capio Hjärnhälsan AB och Praktikertjänst AB.

Oriktigheterna för Capios vidkommande är att journaldokumentationen är av varierande kvalitet och bitvis rörig. För vissa vårdkontakter saknas det journalanteckningar. Vidare är det enstaka fall annan personal än den som skötte vårdkontakten som rapporterat in den.

Dessutom har bolaget i låg utsträckning uppfyllt kraven om upprättande av strukturerad vårdplan. Registreringen av fördjupad läkemedelsgenomgång var nästintill obefintlig. Felaktigheter i rapportering av fakturor till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, förekommer också. Suicidbedömningarna – som ska utföras på patienter som anses tillhöra specialistpsykiatrin – är i mångt och mycket heltäckande men med vissa felaktigheter.

Utöver de brister som båda vårdbolagen uppvisat får Praktikertjänst också en anmärkning för ett fåtal läkemedelsbehandlingar som inte utförts på rätt sätt.

HSF anser att vårdbolagen inte efterlever avtalet med Stockholms läns landsting, SLL, och att delar av den prestationsbaserade ersättningen därmed är felaktigt utbetald. Bolagen blir återbetalningsskyldiga och har drygt tre veckor på sig att få saker på rätt köl igen. Vårdbolagen säger till Svenska Dagbladet att de har för avsikt att rätta sig efter kritiken och vd:n för Praktikertjänst Psykiatri välkomnar granskningen.

– Det är bra att de granskar verksamheten. Det är en möjlighet för oss att få syn på saker som vi behöver jobba på och förbättra, säger Lauri Nevonen, vd för Praktikertjänst Psykiatri till Svenska Dagbladet.

Tidigare i våras varnades de två vårdgivarna SLSO och Prima, efter att de ansetts bryta mot avtalet med SLL.

ADAM WENELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev