Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Hjärtsjukdom bidrog till insjuknande i depression

Publicerad: 4 augusti 2009, 13:25

Kranskärlssjukdom ökar risken för att drabbas av depression snarare än tvärtom. Det visar en ny studie på svenska tvillingar.


Att det finns en koppling mellan depression och kranskärlssjukdom har länge varit känt. Men en ny studie, som utförts av amerikanska forskare, kan bidra till att ge en förklaring till sambandet.

Studien bygger på data om totalt 30 374 tvillingar i det svenska tvillingregistret. Forskarna undersökte, via telefonintervjuer och olika register, vilka som diagnostiserats med kransartärsjukdom respektive depression.

Sett över hela livstiden kunde forskarna endast se en blygsam koppling mellan de två sjukdomarna. Men när siffrorna delades upp på olika tidsperioder sågs ett starkare samband. Insjuknande i kranskärlssjukdom var då kopplat till en nästan tre gånger så hög risk att insjukna i depression senare samma år och en nästan dubbelt så hög risk de följande åren.

 Resultaten visade även på det omvända sambandet, men detta var inte alls lika starkt. Att insjukna i depression innebar en drygt dubbelt så hög risk att drabbas av kranskärlssjukdom samma år. Därefter avtog risken kraftigt. Däremot var risken för kranskärlssjukdom tydligt kopplad till hur allvarlig depressionen var och hur ofta den återkom.

Resultaten pekar även på skillnader mellan könen. Män hade en betydligt högre risk att drabbas av depression samma år som de fick kranskärlssjukdom än under de påföljande åren. Även kvinnorna hade högst risk samma år, men hos dem planade risken inte ut.

Hos männen spelade miljömässiga faktorer större roll för samsjukligheten mellan kranskärlssjukdom och depression, medan genetiska faktorer var mer avgörande hos kvinnor.

Studien presenteras i det nya numret av Archives of General Psychiatry och har utförts av forskare vid Virginia Commonwealth University School of Medicine i Richmond, USA.

Läs abstract:

Archives of General Psychiatry 2009: 66(8): 857-863

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev