Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Inte svårt att upprepa psykologistudier

Publicerad: 3 mars 2016, 19:00

En ny forskningsstudie visar att upprepningsfrekvensen är hög för psykologiartiklar –  vilket går emot en tidigare studie som fick stor uppmärksamhet.

Foto: Huntstock

En ny studie visar att det visst i hög grad går att upprepa resultat från psykologiartiklar vilket går emot en tidigare uppmärksammad studie på området.


Det var förra året som tidskriften Science publicerade en studie som indikerade att det var svårt att replikera publicerade psykologiartiklar. När 100 originalstudier upprepades var det bara i 36 procent av fallen som man fick fram samma resultat som första gången studien publicerades, enligt artikelförfattarna varav en är hemmahörande på Karolinska institutet.

Men nu pekar en ny studie, även den publicerad i Science, att det fanns metodfel i den första studien som gör att slutsatsen är bristfällig, enligt amerikanska forskare. De menar att när felen tas med i beräkningen visar i stället bilden på det omvända – att upprepningsfrekvensen är hög för psykologiartiklar. Enligt deras beräkningar skulle uppemot 60 procent av originalstudierna kunna replikeras.

– Studien är viktig eftersom den berör ett kärnämne i forskarvärlden: hur kan vi veta att medicinska resultat är sanna och säkra? I dag förlitar sig många på att studier är tillförlitliga om de publiceras i stora tidskrifter. Men så är inte alltid fallet vilket den här studien visar, säger Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet, som inte själv deltagit i studien.

Författarna bakom den tidigare studien i Science svarar i en kommentar att de förstår vissa av synpunkterna på metodupplägget, men betonar att upprepningsgraden som lyfts i den nya studien är för positiv.

Den första studien i Science utgick från att slumpvisa fel främst skedde under ett nytt deltagarurval. Men de upprepade försöken skiljde sig på fler sätt från originalartiklarna, menar forskarna bakom den andra studien. De nämner en originalartikel där mindre barn skulle lokalisera föremål på en stor skärm, vilket upprepades genom att låta äldre barn urskilja föremål på en liten skärm – en betydligt enklare uppgift, hävdar forskarna.

– Fast jag anser att robusta resultat ska hålla även om omständigheterna varierar något. Att effekten inte blev densamma för att forskarna avvek smått från protokollet signalerar snarare om ett svagt resultat från första början, säger Gerhard Andersson.

Han har själv testat att replikera en amerikansk studie om uppmärksamhetsträning för social ångest – och blev ordentligt överraskad av utgången.

– Originalartikeln indikerade på fantastiska effekter medan vår upprepning visade att patienter med behandlingen i fråga fick ett sämre resultat än deltagarna på placebo. Troligtvis stämde inte resultatet helt och hållet i den amerikanska artikeln. Men vi publicerade vår studie ändå eftersom ”icke-resultat” också är en viktig del av vetenskapen– något som betydligt fler forskare borde göra.

Läs mer i abstract:

Daniel T Gilbert med flera. Comment on ”Estimating the reproducilbility of psychological science”. Science, publicerad online den 3 mars 2016. Doi: 10.1126/science.aad7243

Relaterat material

Svårt att upprepa psykologistudiers resultat

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev