Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Kurator löser friktion mellan vård och patient

Publicerad: 27 september 2019, 12:35

Hälso- och sjukvårdskuratorerna förväntas dels hjälpa patienter som har bekymmer, dels den övriga personalen när de uppfattar att det blir störningar i vården. Elisabet Sernbo, vid Göteborgs universitet, har just skrivit en avhandling på ämnet.

Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Hälso- och sjukvårdskuratorn har oftast en avlastande och stöttande funktion. Men det kan bli konflikt för kuratorn att samtidigt företräda både patient och sjukvården. Det framgår av en färsk avhandling från Göteborgs universitet.


– Det gäller speciellt när patienten och sjukvården är i konflikt med varandra. Då blir det svårt för en kurator att göra bägge parter nöjda, säger Elisabet Sernbo, som har skrivit avhandlingen under sin forskarutbildning vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

I avhandlingen ”Med avstegen som arbetsplats – En etnografisk studie av hälso- och sjukvårdskuratorns arbete” har hon studerat kuratorer, deras patienter och kollegor inom specialistsjukvård riktad mot vuxna. Syftet var att på ett systematiskt sätt ta reda på vad som karaktäriserar kuratorns arbete.

– När kuratorns roll diskuteras är det oftast ställt i relation till patienten, och det stöd kuratorn erbjuder patienterna. Den avlastande rollen och att de ger stöd för andra yrkesgrupper i vården diskuteras inte lika ofta. Många upplever kuratorns arbete som svårdefinierbart. Tidigare forskning visar att det finns oklara och luddiga förväntningar på kuratorns roll från andra yrkesgrupper, säger hon.

Kuratorer har inga myndighetsutövande och få direkt beslutsfattande funktioner, vilket skiljer yrkesgruppen från andra socionomer och andra yrken inom sjukvården. Det kan vara en orsak till att yrkesrollen har beskrivits som luddig, tror Elisabet Sernbo, som själv tidigare har arbetat som kurator.
Hälso- och sjukvårdskuratorerna förväntas dels hjälpa patienter som har bekymmer, dels den övriga personalen när de uppfattar att det blir störningar i vården.

– Förväntan är att kuratorn ska ha en smidiggörande funktion, säger Elisabet Sernbo.

Det kan handla om att hjälpa en patient som till exempel inte har en bra bostad, eller som inte följer behandlingsrekommendationer. Sådant som sätter käppar i vårdens maskineri.

I Elisabet Sernbos studie ingick att följa, skugga, åtta kuratorer i deras vardagliga arbete. Hon följde dem totalt 41 arbetsdagar, till exempel när de samtalade med patienter eller dryftade ärenden med kollegor i korridoren. De kunde också spontant vända sig till henne för att reflektera om sina bevekelsegrunder kring ett visst agerande.

– Det tar ju en del energi att ha mig hängandes i hasorna hela dagarna, men det var mycket lättare att rekrytera deltagare än vad jag trott. Från kuratorernas håll fanns ett starkt intresse att få sitt arbete undersökt och få diskutera forsknings- och utbildningsfrågor, säger Elisabet Sernbo.

Parallellt hade hon också en fokusgrupp med åtta kuratorer för att få deras personliga reflektioner av arbetet och veta hur de resonerade kring sitt arbete kollektivt.

– De uppfattar sig som ensamma i det vardagliga arbetet. Deras närmaste kollegor finns i andra yrkesgrupper, som ingår i samma professionella team, säger hon.

BOEL HALLDÉN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev