Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Kvinnor dömer helst andra kvinnor till vård

Publicerad: 10 oktober 2008, 08:40

Rättspsykiatrer anser oftare att en misstänkt mördare är allvarligt psykiskt störd om den misstänkte är en kvinna än en man – även om det enda som skiljer fallen åt är brottslingens kön.


- När kvinnor begår våldsbrott är det normbrytande – det ligger närmare till hands att en man gör en sådan sak. Därför försöker man hitta en förklaring: ”Hon måste vara sjuk.”

Det säger Jenny Yourstone Cederwall, forskare på regionala FoU-enheten vid kriminalvården i Stockholm.

Inom ramen för sitt avhandlingsarbete vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet, har hon undersökt hur kön påverkar rättspsykiatriska bedömningar.

Det är redan väl känt att kvinnor som begår allvarliga våldsbrott i högre grad än män döms till rättspsykiatrisk vård. Kvinnor som vårdas inom rättspsykiatrin tenderar också att få andra typer av diagnoser än män – de anses till exempel oftare ha borderlinepersonligheter, medan män oftare bedöms ha antisociala eller schizoida personlighetsdrag.

Viktiga underlag när domstolarna ska avgöra om en dömd person ska få fängelse eller rättspsykiatrisk vård är ­de rättspsykiatriska utlåtandena.

För att undersöka om könsstereotyper påverkar dessa utlåtanden gjorde Jenny Yourstone Cederwall och hennes kollegor en experimentell studie, där rättspsykiatrer, domare och kontroller fick ta del av ett fingerat utlåtande som hade inslag av flera autentiska fall.

I studien ingick 45 rättspsykiatrer, varav 27 kvinnor, från de rättspsykiatriska avdelningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Samtliga arbetade med rättspsykiatriska utlåtanden.
Dessutom deltog 46 lagmän, varav 12 kvinnor, som arbetade vid olika domstolar i landet. 80 psykologistudenter deltog som kontroller.

Hälften av deltagarna fick ett fingerat fall där den misstänkte mördaren var en man, Ingvar. Resten fick en version där förövaren i stället var en kvinna, Ulla. I övrigt var versionerna identiska.

Resultaten publicerades nyligen i Nordic Journal of Psychiatry och visar att rättspsykiatrer och studenter ansåg att informationen i utlåtandet i högre grad pekade på att förövaren var allvarligt psykiskt störd om det var en kvinna.

För domarna visade sig dock ett annat mönster. De manliga domarna ansåg oftare att mannen i exemplet hade en allvarlig psykisk störning, medan de kvinnliga domarna i högre grad ansåg att kvinnan hade det.

Jenny Yourstone Cederwall menar att domarna visar på vad som kallas ”ingruppsbias”, en förhöjd tendens att favorisera den egna gruppen.

– Det var så tydligt – om det var en kvinnlig domare som läste om Ulla så tyckte hon att väldigt mycket talade för en allvarlig psykisk störning.Det är något jag skulle vilja titta närmare på, säger Jenny Yourstone Cederwall.

Resultaten pekar på att rättspsykiatrerna var mer påverkade än lagmännen av de kulturella normer som anger att kvinnor normalt är mindre våldsamma än män.En möjlig förklaring är enligt forskarna att domarna i snitt var drygt tio år äldre än rättspsykiatrerna.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev