måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Läkare kan tvingas skriva intyg till självmordsklinik

Publicerad: 1 november 2017, 13:18

Foto: Västerbottens läns landsting

Vården är skyldig att utfärda intyg – även om det ska användas för att en patient ska kunna ta sitt liv, enligt lagen. Smer kallar det ett äkta etiskt dilemma.

Ämnen i artikeln:

SmerRegion Västerbotten

JK


”Jag vill inte (kan inte) skriva ett intyg som bidrar till att denna patient tar sitt liv via en klinik i Schweiz.”

Meningen kommer från en fråga till Socialstyrelsen och avsändaren är en psykiater vid den psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus, Nus. Vid kliniken vårdas en patient med svår psykiatrisk problematik och som tidigare försökt ta sitt liv. Nu vill patienten ha ett intyg kring sitt psykiatriska hälsotillstånd för att kunna söka sig till en eutanasiklinik i Schweiz, något som också ska ha accepterats av patientens föräldrar.

Såväl klinikledning som övriga psykiatrer på Nus har sagt nej till att skriva ett intyg, skriver psykiatern och frågar Socialstyrelsen om det finns en laglig skyldighet för läkare att skriva intyg och om ärendet skulle kunna utgöra ett undantag.

Socialstyrelsen svarar att myndigheten inte tar ställning i enskilda fall utan att det är vårdgivarens och verksamhetschefens ansvar att bedriva god vård i enlighet med gällande lag. Socialstyrelsen hänvisar i stället till patientlagen där det framgår att den som är skyldig att föra journal också ska utfärda intyg om vården, om patienten begär det. Socialstyrelsen skriver också att det i förarbetena till patientjournallagen, föregångaren till patientdatalagen, framgår att ett intyg ska innehålla de uppgifter som behövs för det ändamål patienten begär.

Dagens Medicin har sökt den ansvariga chefen för psykiatrin vid Nus som avböjer en intervju.

Kjell Asplund, ordförande i Statens medicin-etiska råd, Smer, kallar situationen för ett äkta etiskt dilemma. Han känner inte till att Smer har tittat på någon liknande frågeställning tidigare och kan därför inte redogöra för rådets ställningstagande.

– Det är en väldigt intressant fråga. Den har tillräckligt många etiska dimensioner för att man skulle behöva fundera igenom den, innan man säger något, säger Kjell Asplund till Dagens Medicin.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev