Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Läkemedel med heroin var effektivt mot opioidberoende

Publicerad: 20 augusti 2009, 15:07

Injektioner med heroin i kontrollerade doser gav bättre effekt än behandling med metadon hos heroinister.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Behandling med heroin, diacetylmorfin, ledde både till mindre droganvändning och brottslighet jämfört med metadonbehandling, enligt en ny fas 3-studie som publiceras i dag, torsdag, i New England Journal of Medicine.

I studien har kanadensiska forskare jämfört effekterna av oralt metadon och injicerbart diacetylmorfin hos personer som missbrukat heroin under en längre tid, i snitt 16,5 år. Alla studiedeltagare hade genomgått minst två tidigare behandlingar, varav minst en med metadon, som de inte svarat på.

Totalt 115 patienter lottades till behandling med diacetylmorfin och 111 till metadonbehandling. Patienterna fick själva administrera behandlingen tre gånger per dag.

När de följdes upp efter 12 månader hade droganvändningen minskat med 67 procent i gruppen som fick diacetylmorfin och med 48 procent i metadongruppen. Det visade sig även att behandlingen med medicinskt heroin var kopplat till en högre följsamhet till behandlingsprogram mot drogberoende. I gruppen som fick diacetylmorfin hade 88 procent stannat kvar i behandlingsprogram, jämfört med 54 procent av dem som fått metadon.

Diacetylmorfin var dock kopplat till högre frekvens av allvarliga biverkningar. Totalt rapporterades 51 fall av allvarliga biverkningar bland patienterna som fick diacetylmorfin, jämfört med 18 fall i metadongruppen. De vanligaste allvarliga biverkningarna kopplade till diacetylmorfin var svimningar och potentiellt dödliga överdoser, men ingen av patienterna hade dött.

Forskarnas skriver att metadon fortfarande ska ses som förstahandsvalet för majoriteten av alla patienter med opioidberoende. Däremot anser de att diacetylmorfin kan vara ett förhållandevis säkert och effektivt alternativ för den mindre grupp patienter som inte blir hjälpta av metadon.

Läs abstract:

New England Journal of Medicine 2009; 361: 777-786

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev