Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Män med låg IQ försökte oftare begå självmord

Publicerad: 3 juni 2010, 23:01

Statistik för över 1,1 miljon svenska män visar ett tydligt samband mellan IQ och risk för självmordsförsök. Ju lägre IQ, desto högre risk.


Bland de män som vid mönstring hade sämst resultat på IQ-test var självmordsförsök nästan nio gånger vanligare än hos de män som hade högst IQ, enligt en niogradig skala.

Finn Rasmussen, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet i Solna, har tillsammans med kollegor analyserat data om 1 109 475 män som mönstrat mellan 1950 och 1976. De resultat som männen skrev på IQ-test kopplades ihop med data om sjukhusinläggningar för själmordsförsök fram till 2006.

Under perioden hade över 17 700 av männen försökt att ta sina liv. Det visade sig att det fanns ett tydligt samband mellan lågt IQ och självmordsförsök. Sambandet var stegvis och de män som hade högst intelligenskvot var minst benägna att försöka ta sina liv, medan de med lägst IQ var mest benägna att försöka ta sina liv.

När forskarna kontrollerade för andra faktorer som ålder, socioekonomisk status och utbildning kvarstod sambandet. Självmordsförsök var då 3,5 gånger vanligare bland män med den lägsta poängen på IQ-testet jämfört med dem med den högsta poängen.

Vad kopplingen beror på är svårt att säga.

– Jag kan inte ange någon tydlig orsak, men en möjlighet som vi har diskuterat är att män med lägre IQ har svårare att lösa problem när de drabbas av en livskris, säger Finn Rasmussen.

Forskarna har också samlat data för vilka av männen som drabbats av en psykos. Den gruppen män skiljer sig från de andra.

– Psykos innebär en kognitiv störning. När en sådan finns så gäller inte det tydliga samband vi ser hos män med normal kognition men med varierande IQ, säger Finn Rasmussen.

Som underlag till studien ingår enbart män, men enligt Finn Rasmussen gäller resultaten sannolikt hela befolkningen.

– Jag har svårt att se något särskilt skäl till att det skulle se annorlunda ut för kvinnor.

Studien publiceras i dag, fredag, i British Medical Journal. Förutom Finn Rasmussen har Per Tynelius vid Karolinska institutet och brittiska forskare medverkat i studien.

Läs hela originalstudien:

British Medical Journal 2010;340:c2506

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev