söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Matematiker hjälper till att lägga lagligt schema

Publicerad: 15 november 2006, 09:00

Den nya arbetstidslagen ställer till problem i vårdens scheman. I Östergötland tar verksamhetschefer hjälp av en matematiker för att få ihop pusslet.


- Jag kan i stort sett garantera att datorn tar fram det bästa möjliga schemat utifrån de förutsättningar som ges – och att schemat är lagligt, säger Myrna Palmgren, optimerare vid Landstinget i Östergötland.

Hon är matematiker, närmare bestämt doktor i optimeringslära, och arbetar med att översätta verksamheters behov och förutsättningar till matematiska modeller och siffror. Siffrorna hanterar hon sedan i datorprogram som hon delvis programmerar själv.

Just nu använder landstinget hennes kompetens för att hitta lösningar på hur scheman ska läggas så att de stämmer överens med den nya arbetstidslagen som träder i kraft vid årsskiftet. Då ska de anställda ha minst elva timmars sammanhängande dygnsvila och arbetsveckan får inte bli längre än 48 timmar i snitt under en period på fyra månader.

Detta ställer verksamhetscheferna inför nya frågor. Hur blir schemat utifrån den nya lagen om läkarna jobbar varannan helg jämfört med var tredje helg? Tjänar verksamheten på att slå ihop två jourlinjer eller inte? Den sortens frågor kan verksamhetscheferna få svar på med hjälp av scenarier som Myrna Palmgren räknar ut i datorn. Utifrån dem kan de sedan ta sina beslut.

Organiserar en ny hemjourlinje

En av dem som tagit hjälp av Myrna Palmgren är Henrich Wilander, överläkare vid närsjukvården i centrala Östergötland. Han samordnar verksamhetschefernas arbete, bland annat när det gäller att anpassa scheman till lagändringen.

Hans arbete kompliceras också av att landstinget samtidigt organiserar en ny hemjourlinje. Läkarna som ingår i hemjourlinjen ska göra hembesök på jourtid – till exempel nätter och helger – hos främst äldre patienter. Bland annat gäller det patienter som bor i särskilt boende.

Läkare från tre olika verksamheter ska fördelas rättvist och dessutom planeras in i sina ordinarie verksamheter.

Finns flera farhågor

Enligt Henrich Wilanders erfarenhet är de största farhågorna dels rädslan att en läkare inte ska kunna arbeta dagen efter att han eller hon haft jour, dels rädslan för att inte leva upp till det nya regelverket. Han anser att samarbetet med Myrna Palmgren har varit till stor hjälp för att hantera detta.

– Hon kan reglerna på sina fem fingrar och har lätt att förstå olika verksamheters specifika problem. Hon har också ett kraftfullt verktyg i IT -stödet hon använder.

Det bästa som han ser det är att lägga riktigt långsiktiga scheman.

– Man behöver helst veta flera månader i förväg var det blir hål i schemat om en läkare skulle försvinna – för att kunna planera. Och det är sådant man kan se med hjälp av datorprogrammet, säger Henrich Wilander.

Myrna Palmgren utgår från den tolkning som Sveriges Kommuner och Landsting gör av den nya arbetstidslagen. Organisationen anser att avbrott för arbete under beredskap är av oförutsedd karaktär och därför inte bryter mot regeln om elva timmars sammanhängande dygnsvila.

– Skulle det visa sig att den tolkning som jag använder inte är den riktiga får jag ändra mina matematiska regler, säger Myrna Palmgren.

Hon påpekar också att problem kring schemaläggningen kan handla om andra saker än att bara fördela de resurser som finns.

– Jag kan inte lösa alla problem. Finns det inte folk så finns det inte.

Myrna Palmgren arbetar med arbetstidslagen sedan januari. Hon är verksam i ett projekt som ska utveckla landstingets administration.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev