Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Mäter metoder mot svårhanterlig depression

Publicerad: 4 mars 2020, 05:00

I en ny studie ledd av Mats Adler, överläkare vid Psykiatri Sydväst, ska forskarna jämföra transkraniell magnetstimulering (apparaten på bilden) med elektrokonvulsiv behandling.

Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Tre av tio deprimerade blir inte bättre av gängse läkemedelsbehandling, utan kan behöva få hjärnstimulering. Nu jämför svenska forskare effekten av två sådana behandlingsmetoder.


Ämnen i artikeln:

Region StockholmDepressionSocialstyrelsenUniversitetssjukhuset Örebro

I Sverige får var femte person en behandlings­krävande depression någon gång under livet, men hos 30 procent av de drabbade går inte tillståndet att häva med läkemedel, som SSRI-preparat. Om två olika läkemedel inte ger effekt kallas tillståndet ofta behandlingsresistent depression. Då rekommenderas elektrokonvulsiv behandling, ECT, eller transkraniell magnetstimulering, TMS, se faktaruta.

– För äldre med svår depression och för personer med depression med inslag av vanföreställningar oavsett ålder ger ECT bra effekt. Det gäller oavsett om man tidigare prövat läkemedel utan tillräcklig effekt eller inte, säger Axel Nordenskjöld, öve-läkare i psykiatri vid Universitetssjukhuset Örebro och registerhållare för Kvalitetsregister ECT.

I registret anges vilken andel av de patienter som behandlas med ECT som också har en diagnos där ECT rekommenderas. Här skiljde det sig mycket mellan olika sjukhus, från 100 procent till knappt 70 procent, och i ett fall 8 procent.

– De lägsta siffrorna beror på hur sjukhusen dokumenterar i registret och även hur man undersöker patienten, men man bör ligga någonstans runt 90 procent. 100 procent – att alla som får behandlingen har en diagnos där ECT rekommenderas – behöver inte vara optimalt, säger Axel Nordenskjöld.

Under Svenska psykiatrikongressen nästa vecka presenterar han vad som kan göras för att ECT ska kunna användas på bästa vis. Risken för minnesproblem är en avigsida vid ECT och sedan 2016 rekommenderar Socialstyrelsen även TMS. Enligt preliminära siffror fick 267 svenska patienter TMS under 2019, medan 3 254 fick ECT.

– Skillnaden förklaras av att ECT har använts sedan 1930-talet, medan TMS utvecklades först under 2000-talet. Men sedan 2016 sprids tillgången till TMS över landet, säger Carl Johan Ekman, överläkare vid Norra Stockholms psykiatri.

Nu ska effekten av ECT och TMS jämföras i en studie ledd av Mats Adler, överläkare och sektionschef vid Psykiatri Sydväst i Region Stockholm. 180 inneliggande patienter med behandlingsresistent depression ska, efter informerat samtycke, lottas till ECT eller TMS.

– Vår fråga är om TMS är åtminstone lika effektivt som ECT. Om så är fallet, vill vi följa biverkningsprofilen – mycket tyder på mindre minnes­påverkan och även på att den huvudvärk man i båda fallen kan drabbas av är lindrigare vid TMS, säger Carl Johan Ekman.

För patienter där den inledande behandlingen med två gängse läkemedel inte ger effekt anser Carl Johan Ekman att det är viktigt att ta diagnostiken ett varv till. Exempelvis är ångest mycket vanligt och den debuterar dessutom ofta redan i skol­åldern.

– Med ångest lever man mycket begränsat och när personen börjar reflektera över alla missade tåg i livet är det vanligt att bli nedstämd, men det behöver inte vara depression. Därför är det viktigt att noggrant reda ut om det verkligen är en depression man ska behandla, säger han.

Två sorters hjärnstimulering

■ Det finns ingen internationellt accepterad definition av behandlingsresistent depression.
■ I Sverige används begreppet när läkare utan effekt provat två olika läkemedel i adekvat dos och under adekvat tid.
■ ECT = elektrokonvulsiv behandling. Ges under narkos, där en behandlingsomgång i median är sju tillfällen. Billiga apparater, men kostsamt på grund av personalkostnader.
■ TMS = transkraniell magnetstimulering. Här ges 3-minutersbehandling till vaken patient, vanligen 20 behandlingar. TMS-apparatur är dyr, men behandlingen kan ges av sjuksköterska.

Lotta Fredholm

Reporter

redaktionen@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev