Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Metod vid självmordsförsök avslöjar ökad suicid-risk

Publicerad: 5 augusti 2015, 12:29

Forskare vid Karolinska Institutet har i en studie visat hur tillvägagångsättet vid tidigare självmordsförsök kan förutsäga risken för ett efterföljande fullbordat självmord. Resultatet pekar även på att vissa psykiatriska diagnoser innebär en ökad risk.


Studien, som publiceras i tidskriften Journal of Clinical Psychiatry är baserad på data från Socialstyrelsens slutenvårdsregister. Därifrån har över 34 000 patienter som vårdades för avsiktlig självskada på sjukhus mellan 2000 till 2005 identifierats. Patienterna följdes fram till 2009 via Socialstyrelsens dödsorsaksregister, alltså mellan tre och nio år efter självmordsförsöket. År 2009 hade 1 182 av de studerade personerna avlidit till följd av självmord.

Forskarna har undersökt vilka psykiatriska diagnoser patienterna hade då de gjorde sitt självmordsförsök. De har också tittat närmare på vilken metod de använde vid försöket och därifrån ringat in vilka patienter som löper allra högst risk att genomföra ett självmord efter sitt första försök.

Studien ger flera tydliga resultat: de som vid försöket har använt sig av någon annan metod än förgiftning löpte en betydligt högre risk att inom en nära framtid ta sitt liv. Risken för ett senare självmord visade sig också vara högre bland män än bland kvinnor med ett försök bakom sig.

Kopplingen mellan risk för ett senare självmord visade sig också vara betydligt högre om personen vid försökstillfället var diagnostiserad med bipolär sjukdom, psykossjukdom eller depression, oavsett kön. När forskarna vägde samman dessa parametrar visade det sig att drygt var femte person av de med bipolär sjukdom som vid sitt självmordsförsök valt en annan metod än förgiftning hade avlidit innan 2010 som en följd av självmord. För patienter som vid försöket hade någon psykossjukdom var motsvarande siffra 15,6 procent och för de som vid försöket hade depression var siffran 13,9 procent.

Resultaten bekräftar tidigare långtidsstudier, men är den första som undersökt data med patienter som behandlats med dagens psykiatriska behandlingsmetoder.

– Det finns alltid risk för självmord efter ett självmordsförsök, men för vissa är risken högre. Patienten ska behandlas adekvat utifrån sin grundsjukdom och man bör erbjuda psykosocialt stöd, i synnerhet den närmaste tiden efter ett självmordsförsök. Mobila akut-team är ett exempel på sådant stöd, säger Bo Runeson, överläkare i psykiatri och professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.

Läs studien här:
Bo Runeson et al “Suicide after previous non-fatal self-harm: National cohort study 2000 – 2008”, Journal of Clinical Psychiatry. Publicerad online 4 augusti 2015 dx.doi.org/10.4088/JCP.14m09453

Relaterat material

Fler självmord bland unga ska utredas

Självmordsförebyggande arbete får en hemvist

Dela artikeln: