Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Minskande förskrivning av litium stannar av

Publicerad: 24 mars 2021, 05:00

Exakt hur litium fungerar i hjärnan är inte helt klarlagt. Men litium tros ersätta till exempel natrium och kalium i nervceller och på så sätt påverka processer där.

Foto: Ivan Martynov

Trots att litium både skyddar mot manier och förebygger självmord hos patienter med bipolär avstannade förskrivningen en tid. Nu tycks trenden vara bruten.


Ämnen i artikeln:

Region StockholmSahlgrenska universitetssjukhusetLäkemedel

– Vi vet att litium fungerar utmärkt på en tredjedel av patienterna och bra för ytterligare en tredjedel, vilket innebär en stor chans att det förhindrar skov vid bipolär sjukdom.  Vi vet dessutom att det är den behandlingen som skyddar allra bäst för suicid, säger Maria Larsson, överläkare i psykiatri i Region Stockholm.

Hon tillhör en av dem som har sett med oro på de tendenser till minskad förskrivning som enligt det nationella kvalitetsregistret Bipolär har pågått en tid. Som ordförande för professionsföreningen Svenska sällskapet för bipolär sjukdom, SSBS, har hon arbetat aktivt med att informera om nyttan med litium vid bipolär sjukdom.

Läs också: De är på jakt efter en psykiatrisk sänka 

– På grund av den goda effekten har vi i SSBS lyft förskrivning av litium som ett av målen vid behandling av bipolär sjukdom. Vi har arbetat aktivt nationellt med att göra reklam för litium bland professionen genom att lyfta fram forskning på olika kongresser, vilket jag tror kan ha bidragit till trendbrottet, säger hon.

Litium har onekligen hängt med länge. Under mitten av 1900-talet började det användas för behandling av bipolär sjukdom och redan innan för depression. Under årens lopp har effekter studerats och doser justerats vilket bland annat lett till att biverkningarna blivit lindrigare. Man vet också att behandlingen kan behöva pågå omkring ett år innan det tydligt går att utvärdera effekten. Den samlade vetenskapen talar sitt tydliga språk – för en stor andel av patienterna med bipolär sjukdom är litium den mest effektiva behandlingen.

Enligt siffror från det nationella kvalitetsregistret Bipolär började förskrivningen att dala runt år 2007. Samtidigt ökade behandlingen med bland annat det antiepileptiska läkemedlet lamotrigin och nyare antipsykotiska läkemedel.

Läs fler artiklar om psykiatri 

Mikael Landén, professor och överläkare inom psykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och registerhållare för Bipolär, tror att en krass förklaring till det är att litium inte är patenterat och till skillnad från nyare läkemedel finns inga företag som lägger ner pengar och kraft på att marknadsföra det. 

– Sen finns det vissa, både patienter och vårdgivare, som upplever det som krångligt, att göra de blodprover som krävs tre till fyra gånger om året för att följa njurfunktionen under behandlingen, säger han.

Sedan några år är behandling av litium ett av kvalitetsmåtten i Bipolär och målet är att 70 procent av patienterna med bipolär sjukdom typ 1 ska behandlas med litium. För tio år sedan låg nivån på omkring 65 procent men enligt data från 2020 är den nu uppe på 69. Men registret har en låg täckningsgrad och det är långt ifrån alla regioner som rapporterar till det. Enligt ytterligare data som tagits fram av analysföretaget Bonnier Pharma Insights har antalet sålda förpackningar av litium gradvis ökat under en längre tid, särskilt de senaste två åren.

– Det viktiga är att användningen inte sjunker. Vi från registret har arbetat väldigt aktivt med frågan och det kan ha bidragit, säger Mikael Landén.

Annika Blom är sjuksköterska vid bipolärmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon har arbetat med patientgruppen i många år och tycker sig se en attitydförändring bland patienterna.

– De unga som kommer nu upplever inte alls samma rädsla när jag informerar om litium som ett alternativ som äldre generationer gjort. Det har funnits många förutfattade meningar som delvis har spridits av professionen. En del har till exempel fått höra att det är farligt och inte bör användas om man har högt blodtryck, vilket inte stämmer, säger hon.

Läs också: Psilocybin testat mot SSRI vid depression 

Det är inte ovanligt att patienter som Annika Blom möter tidigare har blivit avrådda av sjukvården att använda litium.

– Det är trist att det finns så mycket okunskap där ute, säger hon.

Annika Blom har också en annan teori om varför behandlingarna lyckas bättre nu.

– Jag tror personligen att vi från vården arbetar mycket mer med hela människan än tidigare. Sömn, rutiner och fysisk aktivitet är lika viktiga som läkemedelsbehandlingen. Genom att vi är med från början och har koll på vikt, blodtryck och långtidsblodsocker kan de eventuella metabola konsekvenserna minimeras, säger hon. 

Biverkningar litium

• Ökad urinproduktion är en vanlig biverkan liksom diarréer.

• Njurpåverkan är en möjlig biverkan vilket gör att patienterna måste följas med regelbundna blodprover tre till fyra gånger per år.

• Hos vissa påverkas sköldkörtelns funktion och levaxin kan behöva sättas in.

Biverkningar neuroleptika

• Vid långtidsbehandling finns risk för metabola effekter som höga blodfetter, övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdom. 

• Många av medlen ger också kognitiva biverkningar, patienter kan känna sig trötta och mindre klartänkta.

Läs fler artiklar om psykiatri

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

Läs fler artiklar om litium
Akut litiumbrist i landet

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev