måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Minskat återfall i brottslighet efter beroendevård

Publicerad: 11 september 2015, 13:07

Foto: Photos.com

Forskare vid Karolinska institutet konstaterar i en ny artikel att ett finns ett samband mellan regelbunden beroendevård och minskad brottslighet.


JK


I studien som i går, torsdag, publicerades på Plos One, följde forskarteamet 150 personer över tre års tid. Gemensamt för de undersökta personerna var att de alla hade genomgått en rättspsykiatrisk undersökning och/eller paragraf 7-undersökning, hade ett riskbruk av alkohol och/eller droger samt att de tidigare var dömda för brott.

Resultatet visade att de 47 personer som regelbundet fått specialiserad beroendevård hade 50 procent lägre risk att återfalla i brottslighet jämfört med resten av gruppen. När personerna som fått beroendevård jämfördes med sig själva under perioder i kontakt med beroendevården var den minskade risken 75 procent, jämfört med perioder utan kontakt med beroendevården.

– Helt förvånade är vi inte då resultaten bekräftar vår arbetshypotes sedan tio år, säger Natalie Durbeej, medicine doktor och forskare vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet, till Dagens Medicin.

Hon är noga med att understryka att studien inte visar på ett orsakssamband utan bara ett samband. Samtidigt ligger resultaten som sagt i linje med vad delar av forskargruppen kunnat visa tidigare i en retrospektiv registerstudie.

Hur går ni vidare?

– Vi vet att personerna har varit på de här beroendemottagningarna, men vi vet inte vilken typ av intervention de har fått. Det är något som vore intressant att undersöka vidare, vad exakt är det som medför den här minskade återfallsrisken?

Natalie Durbeej poängterar också att den aktuella studien undersökt återfall i brott men inte sett på sambandet mellan beroendevård och missbruk eller psykisk ohälsa. Hon anser också att studieresultaten är en viktig fråga för Kriminalvården, den rättspsykiatriska vården och frivården.

– Att de faktiskt försöker motivera de här individerna till att delta i sådana här interventioner.

Studien:

Regelbunden specialiserad beroendevård är i studien definierat som minst tre planerade besök under den studerade treårsperioden. Besöksstatisken är hämtad från register.

Återfall i brott baseras statistik från Brottsförebyggande rådet gällande nya domar.

Läs hela artikeln här: Durbeej N, Palmstierna T, Rosendahl I, Berman AH, Kristiansson M, Gumpert CH (2015) Mental Health Services and Public Safety: Substance Abuse Outpatient Visits Were Associated with Reduced Crime Rates in a Swedish Cohort. PLoS  ONE 10(9): e0137780. doi:10.1371/journal.pone.0137780

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev