Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Minskat bruk av cannabis kan senarelägga psykossjukdom

Publicerad: 7 februari 2011, 21:00

Minskat bruk av cannabis kan senarelägga psykossjukdom

Foto: Foto: Photos.com

En ny studie visar att personer som använder cannabis insjuknar tidigare i psykos än icke-användare. Fyndet stärker därmed teorin om ett orsakssamband.


Bruk av cannabis är kopplat till ökad risk att insjukna i psykos. Huruvida det finns ett orsakssamband är dock omtvistat. Men en ny studie stärker nu misstankarna om att cannabis verkligen kan vara en bidragande faktor till psykos.

Det är forskare vid bland annat University of New South Wales i Sydney, Australien, som sammanställt data från 83 studier inom området.

Slutsatsen är att psykosdrabbade personer insjuknar 2,7 år tidigare om de användare av cannabis än om de är icke-användare. Själva betecknar forskarna studien som ett genombrott i forskningen om samband mellan cannabis och psykos.

De poängterar att resultatet sannolikt inte beror på andra förklaringar, som att cannabismissbruk skulle vara överrepresenterat bland män, vilka oftare drabbas av psykos än kvinnor.

Forskarna anser inte heller att resultatet beror på att personer som har drabbats av psykos i unga år helt enkelt skulle ha större benägenhet att använda droger, eftersom de inte fann att bruk av alkohol var kopplat till tidigare insjuknande i psykos.

Deras tolkning av fynden är att cannabis påskyndar schizofreni och andra psykossjukdomar. Genom att minska användningen av cannabis skulle det därmed gå att senarelägga eller till med förhindra att psykos bryter ut hos vissa personer, anser forskarna.

Studien publiceras i tidskriften Archives of General Psychiatry.

Läs hela originalartikeln:

Archives of General Psychiatry, publicerad online den 7 februari 2011

Relaterat material

Tidigt missbruk av cannabis kopplas till psykossjukdom

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev