Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Möten skulle få patienter att välja om

Publicerad: 14 mars 2012, 12:59

Allt mer psykiatri går över i privat regi – men patienterna följer inte alltid med. I Östergötland hölls samtal för att få de svårast sjuka att välja ”rätt”.


Ökad valfrihet. Det var målet när psykiatrin i delar av Östergötland upphandlades för ett drygt år sedan. Men när företaget Capio tog över vuxenpsykiatrisk öppenvård i Linköping och Norrköping valde nästan alla psykospatienter, cirka 150 personer, att inte flytta över till den nya vårdgivaren. I somras fick därför både landstingspsykiatrin och Capio i uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören att tala igen med patienterna om att gå över till Capio.

– Plötsligt skulle deras valfrihet inte räknas. Det var oetiskt, eftersom det var väldigt tydligt från början vad de valt. Dessutom är detta en patientgrupp som både kan ha svårt att fatta beslut och i hög grad är beroende av god kontinuitet i sina behandlingskontakter. Att just de blev ifrågasatta var inte bra, säger Carin Tyrén, verksamhetschef för landstingspsykiatrin i Norrköping.

Enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren var det prioriterat att patienterna fick mer information om den nya vårdgivaren.

– Det är viktigt att vi inte exkluderar just denna patientgrupp från att få information, säger hon.

Ändå har få valt att byta. Verksamheten har kompenserats ekonomiskt men vårdbelastningen blir tyngre, eftersom det är de svårast sjuka som vill stanna, enligt Carin Tyrén.

– De känner personalen hos oss och tror att landstingsvården kommer att bestå, medan man aldrig vet hur långt avtalet blir med en privat vårdgivare.

I Skåne har det uppstått en liknande situation. Sedan drygt ett år tillbaka sköter Aleris psykosvården i delar av Lund och Kävlinge. Men en del psykos­patienter har valt att stanna inom lands­tings­psykiatrin, enligt Erik Dahlman, biträdande överläkare inom den landstingsdrivna psykos­verksamheten i Lund.

– Man har sin läkare och sin kurator här och är nöjd med det. Enligt min uppfattning finns en motsättning mellan att vi har ett områdesansvar och ett fritt vårdsökande. Vi har flera patienter som tillhör Aleris område men som vägrar att remitteras och som vi inte får pengar för.

Erik Dahlman är även ordförande i den lokala läkarföreningen, som protesterade starkt mot regionens beslut att privatisera delar av psykosvården.

– Det är ett stort problem att regionen inte följer upp det man upphandlat, säger han nu.

Allt fler landsting konkurrensutsätter psykiatrin. Hur mycket som sköts privat i olika landsändar är dock svårt att veta, eftersom landstingen inte har jämförbara siffror och vissa saknar samlad statistik. (Karta över de landsting som upphandlat mest finns länkad till höger.)

Stockholm har gått i bräschen och är också det enda landstinget som inte bara privatiserat öppenvårdspsykiatri utan även delar av sluten­vården samt ätstörningsvården. Och snart ska psykiatrin upphandlas i fler länsdelar, motsvarande en tiondel av länets befolkning.
Erfarenheterna hittills är blandande. I Järva nordost om Stockholm vittnar personal om kortare beslutsvägar och tydligare fokus på resultat. I andra läns­änden har det varit tuff­are med läkarflykt som följd (se länk till artikeln Läkare flyr krav på att träffa fler patienter till höger).

Landstinget i Uppsala län har lagt ungefär en tredjedel av öppenvårdspsykiatrin för vuxna på företaget Närpsykiatri AB. Många patienter har dock valt att stanna på Akademiska sjukhuset. En konsekvens av patienternas fria val, enligt chefen för psykiatri­divisionen, Åsa Hagberg. Men enligt När­psykiatris vd Ola Gefvert beror det på att Akademiska inte remitterar patienterna till dem. Och här handlar det inte om att de svårast sjuka stannar i landstingspsykiatrin, hävdar Ola Gefvert.

– Psykospatienterna gick över till oss direkt. Det stora problemet har varit gruppen med ångest och oro, som inte är så beroende av kontinuitet. Det handlar bara om slarv att de inte remitterats till oss.

Landstinget ska nu utreda varför många patienter stannar kvar på Akademiska.

HANNA ODELFORS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News