Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Negativa studier om psykoterapi kan ha hamnat i byrålådan

Publicerad: 24 september 2010, 12:25

Effekten av psykoterapi hos vuxna med depression kan vara kraftigt överskattad, enligt forskare bakom nya analyser.


När det tidigare har framkommit att effekten av antidepressiva läkemedel överdrivits på grund av att studier med sämre resultat inte publicerats har det lett till högljudda diskussioner om nyttan med dessa mediciner.

Nu pekar en metaanalys på att samma fenomen förekommer när det gäller psykologisk behandling, inklusive kognitiv beteendeterapi, vid depression.

– Samtalsbehandlingarna är inte så effektiva som man kan få intryck av. Enligt våra analyser så sjunker uppskattningen av effekterna – från måttlig till stark, till måttlig till liten, säger Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och Karolinska institutet i Huddinge.

Tillsammans med nederländska forskare har han undersökt förekomsten av fenomenet, kallat publiceringsbias, genom att analysera 117 studier av olika former av psykoterapi hos vuxna med depression.

Kan ha hamnat i byrålådan

Forskarna har utgått från hur effekten av de olika behandlingsmetoderna är fördelad i de publicerade studierna. Med hjälp av en statistisk modell har de utifrån detta räknat ut om studier med sämre behandlingseffekt sannolikt har genomförts, men inte publicerats.

Enligt Gerhard Andersson visar analysen att det finns starka skäl att tro att studier med små effekter blivit liggande i byrålådan. Därmed kan också effekterna av psykoterapi hos vuxna med depression ha överdrivits kraftigt.

– Tidigare har man uppskattat att ungefär 75 procent av alla vuxna med depression blir hjälpta av psykoterapi, men i stället handlar det i realiteten kanske om cirka 40 procent, säger Gerhard Andersson, vars resultat presenterades i våras i tidskriften British Journal of Psychiatry.

Påverkar info till patient

Gerhard Andersson har länge forskat om psykoterapi vid olika psykiatriska diagnoser och tycker själv att resultaten är förvånande.

– Inom samtalsbehandlingen har vi nog slagit oss för bröstet och sagt att dessa problem bara finns inom läkemedelsforskningen.

Att effekten av psykoterapi vid depression har överskattats stärks även av en annan analys, se ruta nedan. Där kommer samma forskargrupp fram till att studier av hög kvalitet visar betydligt lägre behandlingseffekter än studier med låg kvalitet.

Forskarnas slutsats är att de funnit stark evidens för att nyttan med psykoterapi överdrivits.
Han tycker dock inte att slutsatsen påverkar det faktum att samtalsbehandling i form av kognitiv beteendeterapi, KBT, prioriterades högt vid depression, före läkemedel, i Socialstyrelsens nya behandlingsrekommendationer.

– Däremot har det konsekvenser för vilken information vi kan ge patienter som ska välja mellan olika behandlingsformer, säger Gerhard Andersson.

Riktlinjer ändras inte

De nya analyserna diskuterades nyligen i riktlinjernas prioriteringsgrupp, enligt Lars von Knorring, professor i psykiatri, som ledde det vetenskapliga arbetet bakom riktlinjerna.

– Vi är överens om att detta inte påverkar riktlinjerna. Det viktiga är att psykoterapi visar signifikanta effekter även när man justerar resultaten så här noga. Men det finns säkert de som kommer att övertolka de här resultaten till riktlinjernas nackdel, säger han.

Gerhard Andersson anser att man nu bör undersöka om behandlingseffekterna överskattats även för psykoterapi vid ångesttillstånd.

Terapi hade sämre effekt i studier med hög kvalitet

Sambandet mellan studiekvalitet och uppmätt behandlingseffekt granskades i 115 studier av olika former av psykologisk behandling vid depression hos vuxna. Studiernas kvalitet bedömdes via åtta kriterier, bland annat terapeuternas utbildning och hur effekterna beräknats. Endast 11 studier levde upp till samtliga kriterier. Enligt de högkvalitativa studierna behövde åtta patienter få behandlingen för att enda en patient skulle få nytta av den. Enligt de lågkvalitativa studierna behövde bara två patienter behandlas för att en skulle ha nytta av det. Studien publicerades tidigare i år i tidskriften Psychological Medicine.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev