Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Ny snabb metod från USA testas här

Publicerad: 14 mars 2013, 11:40

Snabb och fokuserad – men oprövad. En ny terapiform som kan hjälpa fler självskadare ska testas på några pilotmottagningar.


– Det är den första metoden som jag sett som haft så stor effekt på självskadefrekvensen, säger Hanna Sahlin Berg, psykolog och enhetschef vid borderlineenheten, Psykiatri nordväst i Stockholm.

Hon är en av dem som arbetar med att översätta manualen för den nya behandlingen, kallad ERGT, emotion regulation group therapy. Den har utvecklats av Kim Gratz, forskare vid universitetet i Mississippi i USA, och ska nu testas för första gången i Sverige.

Den kanske största poängen med behandlingsformen är längden: 14 veckor. Dialektisk beteendeterapi, DBT, som vanligen förordas hos dessa patienter, ges två gånger i veckan under två år.

– DBT är kostsam och svår att lära ut och utföra på rätt sätt, säger Hanna Sahlin Berg, som dock poängterar att DBT kommer fortsätta att vara en viktig behandling för vissa patienter.
ERGT ges i grupp och kan beskrivas som en blandning mellan dialektisk beteendeterapi och ACT, acceptance and comittment therapy, som är en typ av kognitiv beteendeterapi. Från den sistnämnda kommer till exempel att patienten ska arbeta mot vissa mål i livet, även om det innebär känslomässigt obehag.

Det som plockats från den dialektiska beteendeterapin är framför allt fokus på att lära sig att förstå och reglera känslor.

ERGT har tidigare inte utprovats specifikt mot självskadebeteende, utan bara vid borderline-diagnos, men alla patienter som inkluderats i studier på metoden hade en historia av självskadebeteende.

Det enda som publicerats är mindre undersökningar, men Kim Gratz presenterade preliminära resultat från en större, randomiserad studie vid en konferens i Stockholm i höstas. Och de resultaten var imponerande, enligt Hanna Sahlin Berg.

– Metoden verkar ha god effekt på både självskador, depression och livskvalitet.

Däremot är det långtifrån säkert att effekten blir lika stor i den svenska vården. Att ERGT gav så bra resultat hos de amerikanska patienterna skulle kunna bero på att de kanske var extremt svältfödda på empati och den här typen av behandling, resonerar Hanna Sahlin Berg. Samtidigt tror hon att en kortare och mer fokuserad insats rentav kan vara bättre än en längre, i alla fall hos dem med mindre omfattande problematik.

Planen är att mellan fem och tio mottagningar, som ännu inte utsetts, ska testa behandling med start i höst. Om det faller väl ut ska den utvärderas i större skala under 2014.

HANNA ODELFORS

Dela artikeln: