Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

”Oacceptabla” brister inom barn- och ungdomspsykiatrin

Publicerad: 3 juni 2009, 13:24

”Oacceptabla” brister inom barn- och ungdomspsykiatrin

Foto: Foto: Photos.com

Barn som får psykiatrisk öppenvård har för lite kontakt med läkare och riskerar att få fel vård, anser Socialstyrelsen.


Myndighetens sex regionala tillsynsenheter har besökt 70 enheter inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, över hela landet och granskat 483 patientjournaler i verksamheten.

I sin tillsynsrapport konstaterar Socialstyrelsen att kvaliteten på barn- och ungdomspsykiatrin skiftar så mycket över landet att den inte uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav om vård på lika villkor.

Skillnaderna gäller främst vårdgivarnas styrning av verksamheten – om man fått något tydligt uppdrag eller inte och hur verksamhetens resultat följs upp. Socialstyrelsen har också sett stora skillnader i hur långt BUP-enheterna kommit i sitt arbete med kvalitet och patientsäkerhet.

– Det är oacceptabelt att barn och unga med psykisk ohälsa har så olika förutsättningar att få hjälp beroende på var i landet de bor och till vilken verksamhet de kommer, säger Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning, i ett pressmeddelande.

Ett problem som lyfts fram är att läkare medverkar alltför lite i vården. Bara hälften av patienterna i öppen barnpsykiatrisk vård hade enligt journalerna haft kontakt med en läkare.

”Det gör det svårt att värdera patienternas hela behov och de riskerar att få fel eller bristfällig vård”, skriver myndigheten.

I en femtedel av de granskade journalerna ansåg Socialstyrelsen inte heller att dokumentationen var godtagbar.

De granskade verksamheterna har fått besked av myndigheten om vilka förändringar de behöver göra. Socialstyrelsen kommer också att följa upp att förbättringar har genomförts vid de enheter där de största bristerna hittades.

Läs rapporten:

”Barn- och ungdomspsykiatri – vård på olika villkor” (i PDF-format)

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev