Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Piller främst effektiva vid mycket allvarlig depression

Publicerad: 5 januari 2010, 21:00

Behandling med antidepressiva läkemedel har en liten eller ingen effekt alls hos patienter med mild eller måttlig depression, enligt en ny metaanalys.


Att effekten av antidepressiva läkemedel varierar beroende på sjukdomsgrad är redan känt.

Men det krävs en överraskande hög grad av depression för att effekten av läkemedlen ska vara kliniskt relevant. Den slutsatsen drar amerikanska forskare bakom en ny sammanställning av studier.

De har analyserat sex placebokontrollerade och randomiserade studier med antidepressiva läkemedel. Sammanlagt 718 vuxna öppenvårdspatienter ingick.

I tre av de analyserade studierna användes paroxetin, som tillför klassen selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI. I de andra tre användes det tricykliska antidepressivumet imipramin, som avregistrerades i Sverige 2005.

Slutsatsen är att hos patienter med milda till allvarliga depressionssymtom hade behandlingen liten effekt eller ingen effekt alls. Patienter med mycket allvarliga symtom hade dock stor nytta av behandlingen.

Forskarna skriver att antidepressiva läkemedel ofta utvärderats på patienter med allvarliga symtom, något som förskrivare och beslutsfattare ofta kanske inte är medvetna om och något som ofta heller inte framgår i marknadsföringen av läkemedlen.

Metaanalysen har utförts av forskare vid University of Pennsylvania i Philadelphia, USA, och publiceras i dag, tisdag, i tidskriften Jama.

Läs abstract:

Jama 2010; 303: 47–53

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev