Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Primärvårdens psykologer premiärträffas i Umeå

Publicerad: 6 oktober 2017, 11:42

Annalena Pejok, psykolog i Skellefteå och en av initativtagarna till nätverket för psykologer i primärvården.

I dagarna arrangeras en nationell nätverksträff för primärvårdspsykologer. Den går av stapeln i Umeå i mitten av oktober.


Ämnen i artikeln:

Umeå universitetPrimärvård

En av drivkrafterna bakom nätverksträffen och det sedan i början av året nya nätverket för primärvårdspsykologer är behovet av att utveckla professionen med gemensamt kunskapsutbyte.

– Det finns en allmän uppfattning att primärvårdens psykologer arbeta med första linjen och akuta problem. Det vi gör är mycket bredare. Ändå finns det väldigt få tydliga professionsbeskrivningar, även om exempelvis Västra Götaland, Jämtland och Uppsala har börjat arbeta i den riktningen, säger Annalena Pejok, en av initiativtagarna till nätverksträffen och nätverket för primärvårdspsykologer.

En annan drivkraft för nätverksträffen är att dela kunskaper om arbetssätt.

– Mellan 20 och 40 procent av patienterna som söker sig till primärvården har någon form av psykisk ohälsa, så psykologerna blir ofta inkopplade även när det handlar om somatiska frågor, säger hon.

– Tidigare har det inte funnits så mycket formaliserat samarbete kring behandlingsriktlinjer, inte ens där man har arbetat nära varandra.

Hur många blir ni som träffas?

– Vi räknar med drygt 100 deltagare från hela Sverige, från Skåne till Norrbotten. Själva nätverket har sedan vi startade i februari kommit upp i cirka 300 medlemmar.

Föreläsarna och deltagarna sträcker sig från Socialstyrelsens expertgrupper till regeringens utredare. Programmet är brett. Ett ämne är hur man på en hälsoscentral arbetar flödesorienterat med patienter med psykisk ohälsa. Inom området beteendehälsa beskrivs hur man får en hel hälsocentral att arbeta åt samma håll. Ytterligare ett annat ämne som tas upp är transdiagnostiska gruppbehandlingar.

– Största sjukskrivningsorsaken är psykisk ohälsa. Därför är en viktig fråga hur man på bästa sätt ger en bra primärvård.

Vad är planerna på sikt?

– Det blir spännande att se. Vi har aldrig träffats på det här sättet. Så det handlar om att ställa sig frågan om vad vi ska göra och hur det ska göras. Vi planerar även en fortsättning i elektronisk form, men det handlar också om att hitta bra forum för interaktion där alla kan vara med, säger Annalena Pejok.

Nätverksträffen

Nätverksträffen för primärvärdspsykologer äger rum på Umeå universitet den 11-12 oktober. Den arrangeras på Psykologförbundets initiativ. Syftet är att samla Sveriges primärvårdspsykologer och att dela erfarenheter kring möjligheter och utmaningar. Bland talarna återfinns regeringsutredare, samt representanter från Socialstyrelsen och forskarvärlden och verksamma psykologer inom primärvården. Frågor som tas upp är bland annat hur man når ut till fler patienter med befintliga resurser, internetbehandling, gruppbehandlingar, beteendehälsa och barn och unga.

MARTIN WALLSTRÖM

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev