Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Psykiatri

Psykosmedicin misstänks påverka foster

Publicerad: 26 april 2012, 09:11

Barn som exponerats för antipsykotiska läkemedel under fosterstadiet hade sämre motorik vid sex månaders ålder än andra barn, enligt en ny studie i Archives of General Psychiatry.


Psykofarmaka under graviditeten är ett omdiskuterat ämne, inte minst eftersom det kan innebära stora risker för både mamman och barnet om mamman slutar ta sina mediciner och insjuknar i en manisk period under graviditeten.

Det finns dock farhågor om att medicinerna kan påverka fostret negativt. För att få mer kunskap om detta har forskare i USA nu undersökt hur antipsykotiska läkemedel under graviditeten påverkar barnets motoriska utveckling.

I en studie har de följt upp 309 barn. Av dem hade 22 exponerats för antipsykotiska läkemedel under graviditeten, och 202 för antidepressiva läkemedel. Resterande 85 barn hade inte exponerats för någon typ av psykofarmaka.

Vid sex månaders ålder testades barnets neuromotoriska funktioner med ett standardiserat test kallat Infanib, som bland annat undersöker kroppshållning, reflexer och motoriska färdigheter.

Det visade sig att barnen som exponerats för antipsykotiska mediciner fick signifikant lägre poäng på testet jämfört med dem som exponerats för antidepressiva läkemedel eller inga psykofarmaka.

Det fanns även ett tydligt samband mellan barnens motoriska utveckling och om modern hade en sjukdomshistoria av psykoser och depressioner och hur allvarlig sjukdomen varit.

Forskarna betonar att det därför är svårt att skilja vilken effekt medicinerna har på fostret och hur moderns psykiska sjukdom i sig påverkar. De anser att det behövs mer forskning om hur barn påverkas av att modern äter antipsykotiska läkemedel under graviditeten.

Omkring 2 procent av alla kvinnor i fertil ålder har en psykossjukdom, enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Den nya studien har publicerats online av tidskriften Archives of General Psychiatry. Forskarna är verksamma vid bland annat Emory University i Atlanta, USA.

Läs abstract till studien:

Prenatal Antipsychotic exposure and neuromotor performance during infancy. Archives of General Psychiatry. Published online 2 april 2012.

HANNA ODELFORS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev